KIE-62300 Venäjän yhteiskunta ja kulttuuri, 2 op
Russian Society and Culture

Lisätiedot

Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ensisijaisesti ilmoittautumisjärjestyksen ja kohderyhmän perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Nadja Pavilainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-62300 2019-01 - Nadja Pavilainen
Loppuarvostelussa opettaja huomioi koko kurssin kokonaisuuden ja lisäksi seuraavat asiat: säännöllinen osallistuminen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja suullinen esitelmä(1-2).Arvosana suullisen keskustelun perusteella.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on käsitys venäläisestä yhteiskunnasta ja kulttuurista, sen historiasta ja nykypäiväistä. Hän pystyy keskustelemaan siitä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tietoja Venäjästä: -venäläisten luonne -kulttuuri -historia -nykypäivä     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Aktiivinen osallistuminen, tehtävien suorittaminen ja suullinen esitelmä (1-2). Arvosana suullisen keskustelun perusteella.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu kirjallisuus   Mozno?Nelzja?   Volskaja N.P.   978-5-8837-028-0     Venäjän kieli   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-62001 Venäjä 5 Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Kunnari Jaana, 22.02.2019