KIE-62200 Työelämän venäjää, 2 op
Russian for Working Life

Lisätiedot
Vastuuhenkilö

Nadja Pavilainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-62200 2019-01 2 Nadja Pavilainen
Loppuarvostelussa opettaja huomioi koko kurssin kokonaisuuden ja lisäksi seuraavat asiat: säännöllinen osallistuminen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen.Arvosana suullisen keskustelun perusteella(työhaastattelu,ansioluettelo,oman yrityksen perustaminen).

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy etsimään ja yhdistelemään tietoja ja kirjoittamaan muutaman sivun pituisia työelämään tekstejä. Pystyy muistinpanojen avulla pitämään lyhyitä esityksiä. Opiskelija suoriutuu hyvin työelämän tilanteissa ja oppii myös venäläiselle työelämälle tyypillisimpiä tapoja ja tottumuksia. Kurssilla perehdytään työelämään liittyvään sanastoon ja talouselämän erikoiskieleen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kyky ymmärtää venäläisen ja suomalaisen työkulttuurin eroja.     
2. Venäläiseen työelämään perehtyminen.  Kurssilla vaadittava sanasto ja ilmaukset.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Raportti vierailusta, työhaastattelu, yritystori. Loppuarvostelussa opettaja huomioi koko kurssin kokonaisuuden ja lisäksi seuraavat asiat: säännöllinen osallistuminen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu kirjallisuus             Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-62001 Venäjä 5 Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-62200 Työelämän venäjää, 2 op KIE-6331 Venäjän jatkokurssi, kaupallinen venäjä, 3 op  

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019