KIE-62001 Venäjä 5, 3 op
Russian 5

Lisätiedot

Languages of instruction: Russian and Finnish
Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ensisijaisesti ilmoittautumisjärjestyksen ja kohderyhmän perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.

Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Nadja Pavilainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-62001 2019-01 - Nadja Pavilainen
Aktiivinen osallistuminen, tehtävien suorittaminen ja hyväksytty lopputentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija selviää rutiiniomaisissa tiedonvaihtotehtävissä ja tavallisimmissa käytännön puhetilanteissa sekä työssä että vapaa-aikana, osaa yksinkertaisesti kysyä ja vastata. Hän ymmärtää lyhyiden ja selkeiden viestien pääasiat ja hallitsee jokapäiväisiin tilanteisiin liittyvän sanaston kohtalaisesti.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sanasto: Keskeisen perussanaston hallinta(Suomi-tietoutta, Helsinki, lomalla kaupungissa.Lentomatkustaminen.Arjen iloa ja huolia.Urheilu.TV-ohjelmat.Opiskelijaelämää.)     
2. Kuullun ja luetun ymmärtäminen.     
3. Aktiivinen tuottaminen: kotimaasta ja lomasta kertominen. Keskustelua tietokoneista ja internetistä.     
4. Kielioppi: Lyhyet adjektiivit. Lukusana+adjektiivi+substantiivi. Pronominit ves, sebja, sam, samyi. Sja-loppuiset verbit. Verbien passiivi. Infinitiivi ja aspekti. Adverbit.Relatiivi- ja muut pronominit.Pronominit jokainen,joku ja muut.Adjektiivin ja adverbin vertailuasteet.Aktiivin ja passiivin partisiipin preteriti,passiivin partisiipin preesens,gerundit,etuliiteettömät ja etuliitteiset verbit.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvostelu tapahtuu seuraavasti kuullun ymmärtäminen tai luetun ymmärtäminen puhuminen venäläisopiskelijoiden tapahtumaraportti lopputentti. Loppuarvostelussa opettaja huomioi koko kurssin kokonaisuuden ja lisäksi seuraavat asiat: säännöllinen osallistuminen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Kafe Piter 3   Marjatta Alestalo   978-951-792-378-1       Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-61100 Venäjä 4 Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso sopii myös opiskelijalle, joka on opiskellut venäjää lukion oppimäärän.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-62001 Venäjä 5, 3 op KIE-62000 Venäjä 5, 2 op +
KIE-62100 Venäjä 6, 2 op
 

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019