KIE-61900 Venäjää itsenäisesti opiskellen, 1-3 op
Russian Through Independent Studying

Vastuuhenkilö

Nadja Pavilainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-61900 2019-01 1 - 4 Nadja Pavilainen
KIE-61900 2019-02 3 - 4 Nadja Pavilainen

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelijan venäjän kielen taito on kehittynyt hänen henkilökohtaisten tavoitteiden mukaisesti.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Itsenäinen tai pienryhmäopiskelu voi olla esimerkiksi: - aiemmin opitun kertausta (sanasto, rakenteet) - jonkin venäjän opintojakson itsenäinen opiskelu - puheharjoituksia - tiettyyn teemaan perehtyminen (maatietous, kulttuuri, ajankohtaiset asiat ym.). Opiskelijat valitsevat sisällöt omien mielenkiinnonkohteiden mukaan.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssi suoritetaan suuremmaksi osaksi itsenäisesti tai pienryhmissä opiskelleen, keskittyen henkilökohtaisiin kielenoppimisen tavoitteisiin. Kurssisuoritus koostuu seuraavista osa-alueista: 1. Osallistuminen kurssin aloitustapaamiseen. 2. Kirjallisen suunnitelman laatiminen itsenäisestä opiskelusta ja venäjän opintojakson opettaja hyväksyy suunnitelman. 3. Itsenäistä/pienryhmässä opiskelua oman aikataulun mukaan. 4. Oppimispäiväkirjan kirjoittaminen opiskelusta. 5. Osallistuminen lyhyisiin välitapaamisiin,joissa seurataan opiskelun edistymistä. Opiskelijat saavat tarvittaessa ohjausta opettajalta myös vastaanottoaikoina sekä sähköpostitse. 6. Osallistuminen lopputapaamiseen, jossa tehdään yhteenveto itsenäisestä opiskelusta.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Tietoa esitietovaatimuksista
Kurssille osallistuminen edellyttää aiempia venäjän kielen opintoja (vähintään Venäjä 1 ja 2 tai vastaavia kursseja esim. lukiossa)

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019