KIE-61000 Venäjä 3, 3 op
Russian 3

Lisätiedot

Languages of instruction: Finnish and Russian
Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ensisijaisesti ilmoittautumisjärjestyksen ja kohderyhmän perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.

Vastuuhenkilö

Nadja Pavilainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-61000 2019-01 1 - 2 Nadja Pavilainen
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja hyväksytty lopputentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tavallista sanastoa ja tuttuja aiheita käsittelevää puhetta. Hän ymmärtää yksinkertaisia viestejä ja tekstejä, joissa käsitellään arkielämää. Opiskelija osaa kirjoittaa yksinkertaisen kuvauksen elinympäristönsä tapahtumista, menneistä toimista ja henkilökohtaisista kokemuksista käyttäen tavallisimpia sanoja ja lyhyitä virkkeitä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sanasto: Keskeisen perussanaston tyydyttävä hallinta (Asunto, asuminen. Puhelinkeskusteluja. Sairastaminen. Ulkonäkö ja pukeutuminen. Luonteenpiirteet. Teatterissa ja elokuvissa. Opiskelu.)      
2. Kuullun ja luetun ymmärtäminen     
3. Aktiivinen tuottaminen: Keskustelu puhelimessa. Asunnosta, ulkonäöstä ja opiskelusta kertominen.     
4. Kielioppi: Adjektiivien taivutus. Komparatiivi ja superlatiivi. Sijamuodot: monikon prepositionaali, genetiivi, akkusatiivi, datiivi ja instrumentaali. Etuliitteiset verbit. Verbin aspektit. Konditionaali. Yksinkertainen futuuri.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvostelu tapahtuu seuraavasti: kuullun ymmärtäminen puhuminen (+esitelmä venäjän kielellä valitusta aiheesta) kirjallinen kertomus lopputentti Loppuarvostelussa opettaja huomioi koko kurssin kokonaisuuden ja lisäksi seuraavat asiat: säännöllinen osallistuminen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Kafe Piter 2   Marjatta Alestalo   978-951-792-377-4       Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-60100 Venäjä 2 Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso sopii myös opiskelijalle, joka on opiskellut venäjää esim. 3-4 lukiokurssia.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019