KIE-60100 Venäjä 2, 3 op
Russian 2

Lisätiedot

Languages of instruction: Finnish and Russian
Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.


Vastuuhenkilö

Nadja Pavilainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-60100 2019-01 1 - 2 Nadja Pavilainen
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja hyväksytty lopputentti.
KIE-60100 2019-02 3 - 4 Nadja Pavilainen
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja hyväksytty lopputentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla erilaisissa jokapäiväisissä helpoissa kielenkäyttötilanteissa ja hyödyntää oppimiaan ilmaisuja kysyessään. Hän osaa keskustella lyhyesti suunnitelmistaan ja menneen ajan tapahtumista. Hän tuntee perusasioita Venäjästä ja sen tapakulttuurista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sanasto: Keskeisen perussanaston tyydyttävä passiivinen ja aktiivinen hallinta (Viikonlopun, vapaa-ajan ja loman vietto. Harrastukset, vuodenajat, matkustaminen, juhlat, ruokailu, värit.)     
2. Kuullun ja luetun ymmärtäminen: Arkipäivän tilanteissa käytettävien yksinkertaisten tekstien ja dialogien keskeisen sisällön ymmärtäminen.     
3. Aktiivinen tuottaminen: vapaa-ajasta ja matkustamisesta kertominen, ruoan tilaaminen.     
4. Kielioppi: Perussääntöjen tyydyttävä hallinta (Liikeverbit(jatko). Preteriti ja futuuri. Prepositionaalin(jatko), genetiivin, datiivin ja instrumentaalin käyttö.)     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvostelu tapahtuu seuraavasti: luetun ymmärtäminen puhuminen (+esitelmä suomen kielellä valitusta aiheesta) kirjallinen kertomus kahvilakäynnistä lopputentti Loppuarvostelussa opettaja huomioi koko kurssin kokonaisuuden ja lisäksi seuraavat asiat: säännöllinen osallistuminen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Kafe Piter 1   Marjatta Alestalo   978-951-792-495-5       Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-60000 Venäjä 1 Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso soveltuu myös opiskelijalle, joka on opiskellut venäjää peruskoulun ajan tai 1-2 kurssia lukiossa.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-60100 Venäjä 2, 3 op KIE-6020 Venäjän alkeiskurssi 2, 3 op  

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019