KIE-60000 Venäjä 1, 3 op
Russian 1

Lisätiedot

Languages of instruction: Finnish and Russian
Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.

.


Vastuuhenkilö

Nadja Pavilainen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-60000 2019-01 1 - 2 Nadja Pavilainen
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja hyväksytty lopputentti.
KIE-60000 2019-02 3 - 4 Nadja Pavilainen
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja hyväksytty lopputentti.
KIE-60000 2019-03 - Nadja Pavilainen
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja hyväksytty lopputentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa: - lukea kyrillisin kirjaimin kirjoitettuja sanoja ja ilmaisuja, -viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksikertaisilla lauseilla erilaisissa jokapäiväisissä kielenkäyttötilanteissa, -esittää kysymyksiä ja vastata niihin.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sanasto: Keskeisen perussanaston tyydyttävä passiivinen ja aktiivinen hallinta (Henkilöesittely, venäläiset nimet, tutustuminen, kansallisuudet tervehdykset ja hyvästelyt, perhe. Kellonajat, asuminen, työpaikka, kielitaito. Viikonpäivät, lukusanat 1-30, liikennevälineet.)     
2. Kuullun ja luetun ymmärtäminen: Arkipäivän tilanteissa käytettävien yksinkertaisten tekstien ja dialogien keskeisen sisällön ymmärtäminen.     
3. Aktiivinen tuottaminen: Itsestään kertominen, yksinkertaisten pyyntöjen ja kohteliaisuuksien esittäminen.     
4. Kielioppi: Perussääntöjen tyydyttävä hallinta(Aakkoset. Sanapaino. Intonaatio. Soinilliset ja soinittomat konsonantit. Painottomat vokaalit. Kieltosanat net ja ne. Substantiivien suku. Ketjut-verbit.Olla-verbi.1 ja 2. konjugaation verbit. Liikeverbit idti ja ehat.Persoonapronominit, possessiivipronominit, yksikön prepositionaali ja akkusatiivi, adjektiivien yksikkö ja monikko, monikon nominatiivi.)     
5. Tavallisimpien kulttuurierojen hahmottaminen.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvostelu tapahtuu seuraavasti: kuullun ymmärtäminen puhuminen lopputentti Loppuarvostelussa opettaja huomioi koko kurssin kokonaisuuden ja lisäksi seuraavat asiat: säännöllinen osallistuminen, aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Kafe Piter 1   Marjatta Alestalo   978-951-792-495-5       Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin opiskelleet venäjää.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-60000 Venäjä 1, 3 op KIE-6010 Venäjän alkeiskurssi 1, 3 op  

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019