KIE-50002 Ranska I, 4 op
French I

Lisätiedot

Opintojakson kuvaus löytyy Opiskelijan oppaasta:

https://www.tuni.fi/opiskelijanopas/opintotiedot/opintojaksot/uta-ykoodi-32391?year=2019

Languages of instruction: Finnish and French
Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.


Vastuuhenkilö

Paula Saarenpää

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-50002 2019-01 1 - 2 Maija Mitrunen
Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin, sovittujen harjoitustöiden tekeminen sekä mahdollisten välikokeiden ja/tai tenttien läpäiseminen.
KIE-50002 2019-02 3 - 4 Maija Mitrunen
Hyväksymisen perusteina ovat aktiivinen osallistuminen suullisiin harjoituksiin, sovittujen harjoitustöiden tekeminen sekä mahdollisten välikokeiden ja/tai tenttien läpäiseminen.

Tietoa esitietovaatimuksista
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet ranskaa.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Saarenpää Paula, 30.10.2019