KIE-43101 Saksan kielen suullinen esittäminen ja keskustelutaito, 2 op
Presentation and Discussion Skills in German

Lisätiedot

Pakollinen läsnäolo.
Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.

Vastuuhenkilö

Claudia Rehwagen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-43101 2019-01 4 Claudia Rehwagen

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ilmaista itseään suhteellisen vaivattomasti. Ääntäminen on hyvin ymmärrettävää ja melko luontevaa. Käyttää kohtalaisen laajaa sanastoa ja monenlaisia rakenteita. Alustaa keskusteluaiheen pienillä esitelmillä. Pystyy itsennäisesti perustelemaan omaa mielipidettä monenlaisiin aiheisiin ja johtaa lyhyen keskustelun.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Arkipäiväisen sanaston laajentaminen ja sen käytön aktivointi opiskelijan kielessä (small-talk ja uutisista puhuminen). Kyky puhua opiskeluun, yhteiskuntaan ja omaan kulttuuriin liittyvistä asioista mahdollisimman laajasti ja sujuvasti.  Tieto ajankohtaisista asioista saksankielisissa maissa.   
2. Puhekielen rakenteiden ja fraasien tyydyttävä hallinta.  Monipuolinen rakenteiden luonteva käyttö. Itsennäinen ja vapaampi mielipiteen ilmaisu. Kyky alustaa ja johtaa keskustelua pienen tuen avulla.   
3. Luonteva ääntäminen ja intonaatio.     
4. Esitelmien valmistelu ja pitäminen sekä aiheista keskusteleminen.  Esitelmien pitäminen niin, että yleisö aktivoidaan ja otetaan mukaan loppukeskusteluun.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvosana annetaan jatkuvan näytön, aktiivisen osallistumisen ja kielen kehittymisen (yksilötasolla) perusteella (50 %).Kaksi lyhyttä suullista esitelmää + palautteen antaminen (50 %).

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali           Kaikki materiaalit Moodlessa   Ei   Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-43101 Saksan kielen suullinen esittäminen ja keskustelutaito, 2 op KIE-43100 Saksan keskustelukurssi, 2 op  

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019