KIE-43000 Tekniikan saksaa, 3 op
Technical German

Lisätiedot

Languages of instruction: German and Finnish
Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.

Vastuuhenkilö

Claudia Rehwagen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-43000 2019-01 1 - 2 Claudia Rehwagen
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja hyväksytty lopputentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tutustuu oman alan ja muiden alojen teknillisen perussanaston. Hän ymmärtää muutaman sivun pituisia teknillisiä tekstejä, pystyy kirjoittamaan siitä yhteenveto sekä pystyy keskustelemaan niistä eri kieliä käyttäen. Opiskelija pystyy pitämään oman alan aiheesta workshopin käyttäen lähdetietoja. Periodi yksi (1 op) suoritetaan kokonaan verkossa ja periodilla kaksi on lähiopetusta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Tekniikan kielen termien ja sanaston tyytyttävä hallinta.     
2. Tavallisten teknillisten tekstien tyydyttävä ymmärtäminen.     
3. Ammattiin liittyvän suullisen viestinnän tyydyttävä hallinta; tärkeimpien kulttuurierojen vaikutuksen viestintään ymmärtäminen.     
4. Oman alan asioiden esittäminen yleisölle, jolla ei ole siitä syyvämpää tietoa.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Aktiivinen osallistuminen tunneilla ja verkossa 1/3, yhden artikkelin yhteenveto ja kommentointi, toiseen artikkeliin tehtävien laadinta 1/3, sekä oman alan aiheesta workshopin pitääminen 1/3. Numeerinen arvostelu 0-5.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Technisches Deutsch für Ausbildung und Beruf   Fearns / Buhlmann   ISBN 978-3-8085-7309-9     Kirjaa ei tarvitse itse hankkia.   Ei   
Muu verkkomateriaali   Deutsch im Maschinenbau   DEUMA, Leonardo-da-Vinci-Projekt         Ei   
Muu verkkomateriaali   Kivako-projekti / DigiCampus   Claudia Rehwagen         Ei   
Muu verkkomateriaali   Moodle           Ei   
Muu verkkomateriaali   VDI-Nachrichten           Ei   

Tietoa esitietovaatimuksista
Kurssille osallistumisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään yhden B1-taitotason kurssin.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-43000 Tekniikan saksaa, 3 op KIE-4320 Tekniikan saksa, 3 op  

Päivittäjä: Rehwagen Claudia, 13.06.2019