KIE-42400 Työelämän saksaa II, 3 op
German for Working Life II

Lisätiedot

Languages of instruction: German and Finnish

HUOM: Kurssit Työelämän saksaa I ja II voi käydä kummassa järjestyksessä tahansa eli ensin I ja sitten II tai ensin II ja sitten I.

Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.

Vastuuhenkilö

Claudia Rehwagen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-42400 2019-01 3 - 4 Claudia Rehwagen
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja hyväksytty lopputentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy yhdistelemään tietoja työelämään liittyvista tekstejä. Opiskelija suoriutuu hyvin työelämän tilanteissa kuten keskustelussa, puhe- ja neuvottelukyvyn kehittämisessä ja osaa toimia konfliktitilanteissa. Opiskelija oppii myös saksalaiselle työelämälle tyypillisimpiä tapoja ja tottumuksia.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Työelämään liittyvän sanaston laajentamista ja sen käytön soveltamista.     
2. Erityisesti ammattiin liittyvien suullisten viestintätilanteiden (puhelinkeskustelu, neuvottelukyky ja -strategia, small talk) hallinta kulttuurieroja työelämässä huomioiden.     
3. Työelämässä tarvittavan kirjallisen (esim. sähköpostit, tarjoukset) viestinnän hyvä hallintaa.     
4. Rakenteiden hyvä hallintaa (esim. kohteliaisuus: konditionaali, epäsuorat kysymykset, partikkelit)     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Aktiivinen osallistuminen tunneille + 2 kirjoitelmaa 50%, suullinen tentti / esitelmä 25% ja kirjallinen lopputentti 25%. Arvosana 0-5.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Im Beruf: Arbeitsbuch   Schlüter/Hagner   978-3-19-131190-2       Ei   
Kirja   Im Beruf: Kursbuch   Müller/Schlüter   978-3-19-101190-1       Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-42000 Saksa 5 Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-42400 Työelämän saksaa II, 3 op KIE-4310 Kaupallinen saksa, 3 op  

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019