KIE-42300 Työelämän saksaa I, 3 op
German for Working Life I

Lisätiedot

Languages of instruction: German and Finnish

HUOM: Kurssit Työelämän saksaa I ja II voi käydä kummassa järjestyksessä tahansa eli ensin I ja sitten II tai ensin II ja sitten I.

Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.

Vastuuhenkilö

Claudia Rehwagen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-42300 2019-01 1 - 2 Claudia Rehwagen
Säännöllinen osallistuminen ja aktiivinen työskentely, sovittujen tehtävien tekeminen ja hyväksytty lopputentti.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy yhdistelemään tietoja eri teksteistä (lehtiartikkelit, esitteet, ym.) ja laatimaan niistä omaa tekstiä.Ymmärtää selväpiirteistä asiatietoa, joka liittyy yleisiin aiheisiin kuten esim. työkeskustelu tai puhelinviestit. Pystyy muistinpanojen avulla pitämään esityksiä käyttäen erilaisia rakenteita. Hän ottaa huomioon kulttuuriset erot. HUOM: Työelämän saksaan kurssit (I ja II) voi käydä samanaikaisesti tai eri järjestyksessä, koska kappaleet toimivat moduuleina.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Työelämään liittyvän perussanaston hyvä hallinta (yritysesittely, työtehtävien kuvaus, tiimikokoukset, ongelmien ratkaisu).     
2. Työelämään liittyvän suullisen viestin hyvä hallinta (varsinkin muodollisien ja epämuodollisien tilanteiden hallinta).     
3. Kielen rakenteiden hyvä hallinta (esim. kohteliaita ilmaisuja: kysymys-muotoja, konditionaali, epäsuorat kysymykset).     
4. Työssä tarvittavien kirjallisten viestien (CV, reklamaatio, sähköpostit) lukemisen ja kirjoittamisen hyvä hallinta.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Aktiviinen osallistuminen + 2 kirjoitelmaa 50%, suullinen tentti / esitelmä 25% ja kirjallinen lopputentti 25%. Arvosana 0-5.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Im Beruf: Arbeitsbuch   Hagner/Schlüter   078-3-19-131190-2       Ei   
Kirja   Im Beruf: Kursbuch   Müller/Schlüter   978-3-19-101190-1       Ei   
Muu verkkomateriaali           Moodlessa   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-42000 Saksa 5 Suositeltava    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-42300 Työelämän saksaa I, 3 op KIE-4300 Saksan jatkokurssi, 3 op  

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019