KIE-42100 Arkielämän suullista saksaa, 2 op
Oral German for Daily Life

Lisätiedot

Pakollinen läsnäolo.
Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.

Vastuuhenkilö

Claudia Rehwagen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-42100 2019-01 1 Claudia Rehwagen
Aktiviinen osallistuminen opetukseen. Pieniä alustustehtäviä. Arvosana annetaan tuntiosaamisen perusteella.

Osaamistavoitteet

Opiskelija laajentaa arkipäivän aiheisiin liittyvää sanastoaan. Hän käyttää aiheeseen ja tilanteeseen sopivia fraaseja ja ääntää hyvin ymmärtävästi. Pyystyy harjoittelun jälkeen kommunikoimaan luontevasti erilaisissa arkipäivän tilanteissa ja ilmaisemaan omat tarpeensa ja mielipiteensä erilaisia peruskieliopin rakenteita käyttäen. Osaa laatia lyhyitä alustustehtäviä. Hän osaa myös tehdä yhteenveto eri tietoista ja vertailla ne omaan kulttuuriin ja kieleen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Arkipäivän sanaston laajentaminen ja aktiivinen käyttö. Kyky puhua omaan elämään liittyvistä arkielämän aiheista (myös small-talk ja uutisista puhuminen).     
2. Standard-tilanteita ja niihin liittyvät dialogit / keskustelut.     
3. Ajankohtaisista asioista ja trendeistä puhuminen kaaviokuvien ja tilastojen avulla. Kulttuurien vertaileminen.     
4. Artikulaation ja intonaation harjoittaminen. Kohtalaisen luontevan intonaation käyttö.     
5. Yhdessä suunniteleminen (esim. juhla, matka): Wo? Wann? Wie? ...     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (pieniä alustus- ja keskustelutehtäviä) 1/3, podcast yhdestä aiheesta 1/3, suullinen tentti 1/3. Arvosana 0-5.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu kirjallisuus           Aiheisiin liittyvät tekstit, artikkelit, verkkomateriaalia, av-materiaalia, opintomonisteita.   Ei   
Muu verkkomateriaali           Moodlessa   Ei   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-41100 Saksa 4 Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakson voi suorittaa samanaikaisesti kurssin Saksa 5 kanssa. Opintojakso sopii myös opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet useita lukiokursseja saksaa.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019