KIE-42000 Saksa 5, 3 op
German 5

Lisätiedot

Languages of instruction: German and Finnish
Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.

Vastuuhenkilö

Claudia Rehwagen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-42000 2019-01 1 - 2 Claudia Rehwagen
Aktiviinen osallistuminen tunneilla, 2 kirjallista työtä, lyhyt esitelmä sekä itseopiskelu ja sen raportointi. Arvosana 0-5.

KIE-42000 2019-02 3 - 4 Claudia Rehwagen
Aktiviinen osallistuminen tunneilla, 2 kirjallista työtä, lyhyt esitelmä sekä itseopiskelu ja sen raportointi. Arvosana 0-5.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy seuraamaan yleiskielisten tekstien ja puheen pääajatuksia esim. työssä, opiskelussa ja vapaa-aikana. Tuottaa johdonmukaista tekstiä tutuista aiheista. Pystyy kertomaan tapahtumia kaikeissa arkielämän aikamuodoissa ja kertomaan mielipiteitä. Pystyy kertomaan jotakin Saksan lähihistorian ja yhteiskunnan keskeisistä aiheista ja vertailemaan niitä omaan kotimaahansa.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opiskeluun ja esittelytilanteisiin (henkilöt, maita, opiskelu, työtehtäviä) liittyvän sanaston hyvä hallinta.     
2. Alkeistason keskeisten rakenteiden hyvä hallinta.     
3. Opiskeluun, arkielämään ja esittelytilanteisiin liittyvä viestintä hyvä. Suulliset ilmaisut yksinkertaisia rakenteita ja lauseita käyttäen.     
4. Saksankiellisten maitten maan ja kulttuurin tuntemus hyvällä tasolla.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Aktiviinen osallistuminen tunneilla + 2 palautuksia (joko teksti tai podcast) 50%, lyhyt suullinen esitelmä yhdestä osavaltiosta 25% sekä itseopiskelu ja sen raportointi 25%. Arvosana 0-5.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Muu verkkomateriaali           Kaikki materiaalit Modlessa   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-41100 Saksa 4 Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakson voi suorittaa yhtä aikaa kurssin Arkielämän suullista saksaa kanssa. Opintojakso sopii myös opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet saksaa esim. lähes kaikki lukiokurssit tai kirjoittaneet lyhyen saksan.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-42000 Saksa 5, 3 op KIE-42900 Saksan kielikoe, 3 op  
KIE-42000 Saksa 5, 3 op KIE-4200 Saksaa tekniikan opiskelijoille, 3 op  

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019