KIE-41900 Projektityö saksan opiskelijoille, 1-3 op
Project Work in German

Lisätiedot

Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti koko lukuvuoden ajan.

Vastuuhenkilö

Paula Saarenpää, Claudia Rehwagen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-41900 2019-01 1 - 4 Claudia Rehwagen
Paula Saarenpää
1) Kirjallinen projektisuunnitelma
2) Projektin tekeminen
3) Kirjallinen raportti

Kun päätät, että haluat tehdä projektityön, ota yhteyttä vastuuopettajaan.

Osaamistavoitteet

Opiskelija voi saada 1-3 op sellaisesta opiskelusta, jota ei voida suoraan rinnastaa johonkin opintojaksoon. Opiskelija osoittaa, että hän on käyttänyt saksan kieltä ja että hän on kehittänyt kielitaitoansa. Projektin työtavat voivat vaihdella, mutta ennen projektityön tekemistä opiskelijan täytyy tehdä suunnitelma tulevasta työstä, jonka opettaja hyväksyy, ja lopuksi opiskelijan täytyy kirjoittaa raportti projektista.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

1) Kirjallinen projektisuunnitelma, jonka opintojakson vastuuopettaja lukee ja hyväksyy. Projektisuunnitelmasta näkyy - miten projekti kehittää opiskelijan kielitaitoa - miten, missä ja milloin opiskelija tekee projektin. Projektin laajuus voi vaihdella sen mukaan, kuinka monta opintopistettä opiskelija aikoo suorittaa. Projektisuunnitelma kirjoitetaan suomeksi tai saksaksi, ja sen kielen täytyy olla selkeää ja hyvää ja projektin realistinen. Opintojakson vastuuopettaja voi pyytää opiskelijaa muokkaamaan suunnitelmaa. 2) Kielitaitoa kehittävän projektin tekeminen suunnitelman mukaisesti. Käytännön suoritustavat ovat joustavia ja riippuvat opiskelijan kiinnostuksen kohteista. 3) Kirjallinen raportti, joka kuvaa tarkasti, mitä projektissa on tehty ja kuinka suunnitelma on toteutunut. Raportissa täytyy olla analyysiosa, jossa opiskelija pohtii, miten hänen kielitaitonsa kehittyi projektin aikana. Raportin laajuus voi vaihdella sen mukaan, millainen projekti on ja kuinka monta opintopistettä opiskelija aikoo suorittaa. Raportti kirjoitetaan pääsääntöisesti suomeksi ja sen täytyy olla selkeä ja hyvin jäsennelty. Raportti tulee toimittaa vastuuopettajalle sovitun aikataulun mukaan.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Tietoa esitietovaatimuksista
Projektityö sopii opiskelijoille, jotka ovat suorittaneet kurssit Saksa 3 tai Saksa 4 tai esim. 3-4 saksan lukiokurssia.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Saarenpää Paula, 29.08.2019