KIE-41100 Saksa 4, 3 op
German 4

Lisätiedot

Languages of instruction: German and Finnish
Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.

Vastuuhenkilö

Claudia Rehwagen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-41100 2019-01 1 - 2 Ilona Vögtlin
Arvioitavat osa-alueet: säännöllinen läsnäolo, aktiivinen työskentely ja 2 kirjoitelmaa (25%); itseopiskelu ja siitä raportti 25%; suullinen ryhmätesti saksan kielellä 25%; kirjallinen tentti 25%. Arvosana 0-5.
KIE-41100 2019-02 3 - 4 Angelika Seppälä
Arvioitavat osa-alueet: säännöllinen läsnäolo, aktiivinen työskentely ja 2 kirjoitelmaa (25%); itseopiskelu ja siitä raportti 25%; suullinen ryhmätesti saksan kielellä 25%; kirjallinen tentti 25%. Arvosana 0-5.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tavallista sanastoa ja pystyy yleensä tunnistamaan ympärillään käytävän keskustelun aiheen. Hän ymmärtää tekstien ja viestien pääasiat ja joitakin yksityiskohtia myös jonkin verran vaativissa arkisissa yhteyksissä. Hän pystyy osallistumaan rutiininomaisiin keskusteluihin omista tai itselleen tärkeistä asioista. Opiskelija osaa kirjoittaa lyhyen kuvauksen elinympäristönsä tapahtumista, menneistä toimista ja henkilökohtaisista kokemuksista käyttäen perussanastoa ja -rakenteita sekä tavallisimpia sidoskeinoja.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sanasto: Arkikielen sanastoa liittyen seuraaviin aihepiireihin: Asuminen maalla ja kaupungissa, kulttuuripääkaupunkeja ja niiden kulttuurielämää, koulutus ja työnhaku, puhelinkeskustelut, juhlia ja tapakulttuuria, keksintöjä ja tuotekuvauksia.      
2. Kuullun ja luetun ymmärtäminen: Yllä mainituissa tilanteissa käytettävien tekstien ja dialogien tyydyttävä ymmärtäminen.     
3. Aktiivinen tuottaminen: itsensä ilmaiseminen tyydyttävästi kirjallisesti ja suullisesti.     
4. Kieliopilliset rakenteet: imperfekti ja perfekti, modaaliverbien imperfekti, futuuri, konditionaali, passiivi, sivulauserakenteita, relatiivipronominit, ajan adverbeja, akkusatiivi- ja datiiviverbejä, vaihtoprepositiot.     
5. Tavallisten kulttuurierojen hahmottaminen.     
6. Itseopiskeluun valmistelu: materiaalien löytäminen, testaaminen ja niiden hyödyntäminen.  Henkilökohtaisen sanavaraston laajentaminen.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvioitavat osa-alueet: säännöllinen läsnäolo, aktiivinen työskentely ja 2 kirjoitelmaa (25%); itseopiskelu ja siitä raportti 25%; suullinen ryhmätesti saksan kielellä 25%; kirjallinen tentti 25%. Arvosana 0-5.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Studio [21] A2; Das Deutschbuch   Funk, Kuhn, Winzer-Kiontke   978-3-06-520574-0     KIE-41100 Saksa 4: kpl 7-12 www.cornelsen.de   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-41000 Saksa 3 Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso sopii myös opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet saksaa esim. 4-5 lukiokurssia.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-41100 Saksa 4, 3 op KIE-4110 Saksa IV, 3 op  

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019