KIE-41000 Saksa 3, 3 op
German 3

Lisätiedot

Languages of instruction: German and Finnish
Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.


Vastuuhenkilö

Claudia Rehwagen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-41000 2019-01 1 - 2 Ilona Vögtlin
Arvioitavat osa-alueet: säännöllinen läsnäolo, aktiivinen työskentely ja 2 kirjoitelmaa (25%); itseopiskelu ja siitä raportti 25%; suullinen ryhmätesti saksan kielellä 25%; kirjallinen tentti 25%. Arvosana 0-5.
KIE-41000 2019-02 1 - 2 Ilona Vögtlin
Arvioitavat osa-alueet: säännöllinen läsnäolo, aktiivinen työskentely ja 2 kirjoitelmaa (25%); itseopiskelu ja siitä raportti 25%; suullinen ryhmätesti saksan kielellä 25%; kirjallinen tentti 25%. Arvosana 0-5.
KIE-41000 2019-03 3 - 4 Angelika Seppälä
Arvioitavat osa-alueet: säännöllinen läsnäolo, aktiivinen työskentely ja 2 kirjoitelmaa (25%); itseopiskelu ja siitä raportti 25%; suullinen ryhmätesti saksan kielellä 25%; kirjallinen tentti 25%. Arvosana 0-5.

Osaamistavoitteet

Opiskelija pystyy ymmärtämään yksinkertaista puhetta ja tekstiä kaikista tavanomaisista aiheista. Ymmärtää tekstin pääajatukset kontekstin avulla. Kirjoittaa lyhyitä viestejä, jotka liittyvät arkisiin tarpeisiin. Tuottaa lyhyitä lauseita ja osaa käyttää yksinkertaisia rakenteita (aikamuoto, taivutus) ja sanastoa melko oikein. Osaa aloittaa ja käydä lyhyen vuoropuhelun tutuista aiheista. Ääntämisvirheitä jonkun verran.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Arkikielen sanasto liittyen seuraaviin aihepiireihin: esittäytyminen, henkilökuvaus, mielipiteen ilmaiseminen, sukulaissuhteita, perhejuhlia, asuminen, matkustaminen, aikataulujen lukeminen, vapaa-aika, harrastukset, mediat.     
2. Kieliopilliset rakenteet (substantiivien ja adjektiivien taivutus, vertailuasteet, prepositioita liittyen aikaan ja paikkaan, perfekti, modaaliapuverbejä, refleksiivi- ja relatiivipronominit, lauserakenne, pää- ja sivulauseet.     
3. Kielen tuottaminen kirjallisesti ja suullisesti: itsensä ilmaiseminen lyhyin ja yksinkertaisin lauserakentein. Lyhyen tekstien ymmärtäminen ja analysointi.     
4. Itseopiskeluun valmistelu: materiaalien löytäminen, testaaminen ja niiden hyödyntäminen.  Henkilökohtainen sanavaraston laajentaminen.   

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvioitavat osa-alueet: säännöllinen läsnäolo, aktiivinen työskentely ja 2 kirjoitelmaa (25%); itseopiskelu ja siitä raportti 25%; suullinen ryhmätesti saksan kielellä 25%; kirjallinen tentti 25%. Arvosana 0-5.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Studio [21] A2; Das Deutschbuch   Funk, Kuhn, Winzer-Kiontke   978-3-06-520574-0     KIE-41000 Saksa 3: kpl 1-6 www.cornelsen.de   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-40100 Saksa 2 Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso sopii myös opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet saksaa esim. 3-4 lukiokurssia.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-41000 Saksa 3, 3 op KIE-4101 Saksa III, 3 op  

Päivittäjä: Saarenpää Paula, 13.06.2019