KIE-40100 Saksa 2, 3 op
German 2

Lisätiedot

Languages of instruction: Finnish and German
Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.Vastuuhenkilö

Paula Saarenpää

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-40100 2019-01 1 - 2 Paula Saarenpää
Arvioitavat osa-alueet: säännöllinen läsnäolo, aktiivinen työskentely ja 2 kirjoitelmaa (25%); Suullinen kulttuuriesitys suomen kielellä 25%; suullinen ryhmätesti saksan kielellä 25%; kirjallinen tentti 25%. Arvosana 0-5.
KIE-40100 2019-03 3 - 4 Paula Saarenpää
Arvioitavat osa-alueet: säännöllinen läsnäolo, aktiivinen työskentely ja 2 kirjoitelmaa (25%); Suullinen kulttuuriesitys suomen kielellä 25%; suullinen ryhmätesti saksan kielellä 25%; kirjallinen tentti 25%. Arvosana 0-5.
KIE-40100 2019-04 3 - 4 Paula Saarenpää
Arvioitavat osa-alueet: säännöllinen läsnäolo, aktiivinen työskentely ja 2 kirjoitelmaa (25%); Suullinen kulttuuriesitys suomen kielellä 25%; suullinen ryhmätesti saksan kielellä 25%; kirjallinen tentti 25%. Arvosana 0-5.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksinkertaisilla lauseilla erilaisissa jokapäiväisissä helpoissa kielenkäyttötilanteissa. Hän osaa ilmaista yksinkertaisesti mielipiteensä, keskustella lyhyesti suunnitelmistaan ja menneen ajan tapahtumista. Hän tuntee perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuurista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sanasto: Keskeisen perussanaston tyydyttävä passiivinen ja aktiivinen hallinta (kaupunkisanastoa, nähtävyyksiä, tien kysyminen ja neuvominen, lomanvietto, ammatteja, vierailuja, ruokia ja elintarvikkeiden ostaminen, vaatteet, värit, vaatteiden ostaminen, sää, itsestään ja työstään kertomista).     
2. Kuullun ja luetun ymmärtäminen: Yllä mainituissa tilanteissä käytettävien tekstien ja dialogien tyydyttävä ymmärtäminen.     
3. Aktiivinen tuottaminen: Kyky osallistua yksinkertaisiin keskusteluihin (vierailut, asiointi kaupoissa ja virastoissa, small talk)     
4. Kielioppi: Perussääntöjen tyydyttävä hallinta (verbien preesens ja perfekti, modaaliverbejä,datiivi, datiivilla järjestyvät prepositiot, vaihtoprepositiot, adjektiivien taivutusta, substantiivien ja pronominien akkusatiivi- ja datiivimuodot, järjestysluvut).      
5. Tavallisimpien kulttuurierojen hahmottaminen.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvioitavat osa-alueet: säännöllinen läsnäolo, aktiivinen työskentely ja 2 kirjoitelmaa (25%); Suullinen kulttuuriesitys suomen kielellä 25%; suullinen ryhmätesti saksan kielellä 25%; kirjallinen tentti 25%. Arvosana 0-5.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Studio [21] A1, das Deutschbuch   Funk, Kuhn   978-3-06-520526-9     Kurssi Saksa 2: kpl 6-11   Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-40000 Saksa 1 Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka ovat opiskelleet saksaa esim. peruskoulun ajan tai aloittaneet saksan lukiossa uutena vieraana kielenä ja opiskelleet sitä yhden/kaksi lukiokurssia.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-40100 Saksa 2, 3 op KIE-4020 Saksan alkeiskurssi II, 3 op  

Päivittäjä: Saarenpää Paula, 29.08.2019