KIE-40000 Saksa 1, 3 op
German 1

Lisätiedot

Languages of instruction: Finnish and German
Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.


Vastuuhenkilö

Paula Saarenpää

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-40000 2019-01 1 - 2 Paula Saarenpää
Arvioitavat osa-alueet: säännöllinen läsnäolo, aktiivinen työskentely ja 2 kirjoitelmaa 25%; Suullinen kulttuuriesitys suomen kielellä 25%; suullinen ryhmätesti saksan kielellä 25%; kirjallinen tentti 25%. Arvosana 0-5.
KIE-40000 2019-02 1 - 2 Paula Saarenpää
Arvioitavat osa-alueet: säännöllinen läsnäolo, aktiivinen työskentely ja 2 kirjoitelmaa (25%); Suullinen kulttuuriesitys suomen kielellä 25%; suullinen ryhmätesti saksan kielellä 25%; kirjallinen tentti 25%. Arvosana 0-5.
KIE-40000 2019-03 3 - 4 Ilona Vögtlin
Arvioitavat osa-alueet: säännöllinen läsnäolo, aktiivinen työskentely ja 2 kirjoitelmaa (25%); Suullinen kulttuuriesitys suomen kielellä 25%; suullinen ryhmätesti saksan kielellä 25%; kirjallinen tentti 25%. Arvosana 0-5.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa viestiä suullisesti ja kirjallisesti yksikertaisilla lauseilla erilaisissa jokapäiväisissä rutiininomaisissa kielenkäyttötilanteissa. Hän tuntee perusasioita saksankielisistä maista ja niiden tapakulttuurista.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Sanasto: Keskeisen perussanaston tyydyttävä passiivinen ja aktiivinen hallinta (esittelytilanteet, kohteliaisuudet, juomien tilaaminen ja maksaminen, ilmansuunnat, maat ja kielet, asuminen, huoneet ja huonekalut, viikonpäivät, kellonajat, tapaamisten sopiminen, ajankäyttö)     
2. Kuullun ja luetun ymmärtäminen: Arkipäivän tilanteissa käytettävien yksinkertaisten tekstien ja dialogien keskeisen sisällön ymmärtäminen.     
3. Aktiivinen tuottaminen: Itsestään kertominen, yksinkertaisten pyyntöjen ja kohteliaisuuksien esittäminen.     
4. Kielioppi: Perussääntöjen tyydyttävä hallinta (substantiivien nominatiivi ja akkusatiivi, verbin preesens,eriäviä yhdysverbejä, kysymyssanat, persoona- ja possessiivipronominit, lukusanat, ajanilmauksia ja sanajärjestys)     
5. Tavallisimpien kulttuurierojen hahmottaminen.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Arvioitavat osa-alueet: säännöllinen läsnäolo, aktiivinen työskentely ja 2 kirjoitelmaa (25%); Suullinen kulttuuriesitys suomen kielellä 25%; suullinen ryhmätesti saksan kielellä 25%; kirjallinen tentti 25%. Arvosana 0-5.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   studio [21] A1 Das Deutschbuch   Funk, Kuhn   978-3-06-520526-9     kappaleet 1-5   Kyllä   

Tietoa esitietovaatimuksista
Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka eivät ole aikaisemmin opiskelleet saksaa.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-40000 Saksa 1, 3 op KIE-4010 Saksan alkeiskurssi I, 3 op  

Päivittäjä: Saarenpää Paula, 28.03.2019