KIE-34906 Directed Study in English, 1-3 cr

Lisätiedot

Opiskelijalla tulee pääsääntöisesti olla tutkintoon vaadittavat englannin kielikurssit suoritettuna ennen opintojakson suorittamista.
The course is only intended for degree students

Vastuuhenkilö

Sarina Lewis

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-34906 2019-01 1 - 4 Adrian Benfield
Sarina Lewis
1) Kirjallinen projektisuunnitelma, joka on esitettävä opintojakson vastuuopettajalle. Projektisuunnitelmasta on käytävä selkeästi ja konkreettisesti ilmi, minkälaisesta kielitaidon kehittämisestä on kysymys sekä miten, missä ja milloin se aiotaan toteuttaa. Projektin laajuus voi vaihdella sen mukaan, kuinka monta opintopistettä on tarkoitus suorittaa.

Projektisuunnitelma laaditaan kohdekielellä, ja tullakseen hyväksytyksi sen on oltava paitsi selkeä ja toteuttamiskelpoinen myös kielellisesti korkeatasoinen. Opintojakson vastuuopettaja voi edellyttää suunnitelman täydentämistä tai hylätä suunnitelman, mikäli se ei ole toteuttamiskelpoinen.

2) Kielitaitoa kehittävän projektin työstäminen ja loppuun saattaminen suunnitelman mukaisesti. Käytännön suoritustavat ovat joustavia ja riippuvat hyväksytystä projektisuunnitelmasta.

3) Kirjallinen raportti, joka kuvaa yksityiskohtaisesti, mitä projektissa on tehty ja kuinka suunnitelma on toteutunut. Raportin tulee sisältää analyysiosio, jossa opiskelija tarkastelee kielitaitonsa kehittymistä projektin aikana. Raportoinnin laajuus voi vaihdella sen mukaan, kuinka laajasta projektista on kyse ja kuinka monta opintopistettä on tarkoitus suorittaa.
Raportti laaditaan kohdekielellä ja sen on oltava selkeä, hyvin jäsennelty ja kielellisesti korkeatasoinen.

Opintojakson vastuuopettaja voi lisäksi edellyttää lyhyttä suullista raporttia.

Raportti tulee toimittaa vastuuopettajalle kolmen kuukauden sisällä projektisuunnitelman jättämisestä.

Opiskelijan tulee ottaa sähköpostitse yhteyttä kurssin vastuuopettajaan halutessaan suorittaa Directed Study in English.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan tulee kehittää omaa kielitaitoaan varsinaisten kielikurssien ulkopuolella esimerkiksi työelämään liittyvissä projekteissa tai kansainvälisessä toiminnassa. Opiskelija tulee myös osata suunnitella, kuvata ja analysoida omaa oppimistaan sujuvasti kohdekielellä.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Raportti on kohdekielellä laadittu, se on rakenteellisesti ja sisällöllisesti selkeä, hyvin jäsennelty, sekä kielellisesti korkeatasoinen. Opiskelija kykenne myös tarvittaessa kertomaan raportistaan suullisesti kurssin vastuuopettajalle.

Arvosteluasteikko:

Evaluation scale passed/failed will be used on the courseVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-34906 Directed Study in English, 1-3 cr KIE-3436 Directed Study in English, 1-3 cr  

Päivittäjä: Lewis Sarina, 27.05.2019