KIE-34906 Directed Study in English, 1-3 cr

Toteutuskerta KIE-34906 2019-01

Opetus

Periodi 1 - 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Adrian Benfield, Sarina Lewis

Arvosteluasteikko

Evaluation scale passed/failed will be used on the course

Suoritusvaatimukset

1) Kirjallinen projektisuunnitelma, joka on esitettävä opintojakson vastuuopettajalle. Projektisuunnitelmasta on käytävä selkeästi ja konkreettisesti ilmi, minkälaisesta kielitaidon kehittämisestä on kysymys sekä miten, missä ja milloin se aiotaan toteuttaa. Projektin laajuus voi vaihdella sen mukaan, kuinka monta opintopistettä on tarkoitus suorittaa.

Projektisuunnitelma laaditaan kohdekielellä, ja tullakseen hyväksytyksi sen on oltava paitsi selkeä ja toteuttamiskelpoinen myös kielellisesti korkeatasoinen. Opintojakson vastuuopettaja voi edellyttää suunnitelman täydentämistä tai hylätä suunnitelman, mikäli se ei ole toteuttamiskelpoinen.

2) Kielitaitoa kehittävän projektin työstäminen ja loppuun saattaminen suunnitelman mukaisesti. Käytännön suoritustavat ovat joustavia ja riippuvat hyväksytystä projektisuunnitelmasta.

3) Kirjallinen raportti, joka kuvaa yksityiskohtaisesti, mitä projektissa on tehty ja kuinka suunnitelma on toteutunut. Raportin tulee sisältää analyysiosio, jossa opiskelija tarkastelee kielitaitonsa kehittymistä projektin aikana. Raportoinnin laajuus voi vaihdella sen mukaan, kuinka laajasta projektista on kyse ja kuinka monta opintopistettä on tarkoitus suorittaa.
Raportti laaditaan kohdekielellä ja sen on oltava selkeä, hyvin jäsennelty ja kielellisesti korkeatasoinen.

Opintojakson vastuuopettaja voi lisäksi edellyttää lyhyttä suullista raporttia.

Raportti tulee toimittaa vastuuopettajalle kolmen kuukauden sisällä projektisuunnitelman jättämisestä.

Opiskelijan tulee ottaa sähköpostitse yhteyttä kurssin vastuuopettajaan halutessaan suorittaa Directed Study in English.

Lisätietoja toteutuksesta

Toteuskerralle ilmoittautuessasi ota yhteyttä opintojakson vastuuopettajaan.