KIE-32907 English Language Exam / Spoken, 2-3 cr

Lisätiedot

HUOM! Ilmoittautuminen tapahtuu Moodle2:n kautta!

Lue ohjeet ja ilmoittaudu VANHASSA Moodlessa:
English Language Exams

******
Tutkintoon vaadittavan vieraan kielen taidon voi englannin kielessä osoittaa myös kielikokeilla. Edellytyksenä kielikokeeseen osallistumiseen on vähintään arvosana Eximia cum Laude englannin pitkän oppimäärän ylioppilastutkinnossa (arvosana 6 IB-tutkinnossa). Kielikoe voi toimia myös näyttökokeena tilanteissa, joissa opiskelijalla on esimerkiksi kansainvälisen työkokemuksen kautta hankittua osaamista. Kokeen voi suorittaa ainoastaan kerran.

Suullisen taidon kokeen hyväksytty suoritus vastaa KIE-320X7 Spoken Communication in English -suoritusta.

Vanhan tutkintosäännön mukaan opiskelevat voivat myös suorittaa kielikokeet yllä mainituin ehdoin. Aikaisemmin suoritettu kielikoe KIE-3210 English Language Exam/Englannin kielikoe vastaa nykyistä kirjallista koetta, ja korvaa kurssin KIE-33006 Written Communication in English.

Tarkempaa tietoa ja ilmoittautumisohjeet löydät Moodlesta: https://moodle2.tut.fi/course/view.php?id=6751

******
Degree students at Tampere University of Technology who have either Laudatur or Eximia cum laude on their matriculation examination from high school (or a score of 6 on English from IB Lukio) may take the language exam. This exam can only be taken once.
The course is only intended for degree students

Vastuuhenkilö

Sari Isokääntä, Hasmik Minasyan

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-32907 2019-01 2 - 4 Sari Isokääntä

Osaamistavoitteet

For the learning outcomes, please see the description of the course KIE-32006 Spoken Communication in English at https://portal.tut.fi/group/pop/opas/opintojaksot/-/opintojakso/2017-2018/36633Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-32907 English Language Exam / Spoken, 2-3 cr KIE-32906 English Language Exam / Spoken, 3 cr  

Päivittäjä: Isokääntä Sari, 28.10.2019