KIE-32706 English Language Exam / Architecture, 3 cr

Lisätiedot

HUOM! Ilmoittautuminen tapahtuu Moodle2:n kautta!

Lue ohjeet ja ilmoittaudu VANHASSA Moodlessa:
English Language Exams

******
Tutkintoon vaadittavan vieraan kielen taidon voi englannin kielessä osoittaa myös kielikokeilla. Edellytyksenä kielikokeeseen osallistumiseen on vähintään arvosana Eximia cum Laude englannin pitkän oppimäärän ylioppilastutkinnossa (arvosana 6 IB-tutkinnossa). Kielikoe voi toimia myös näyttökokeena tilanteissa, joissa opiskelijalla on esimerkiksi kansainvälisen työkokemuksen kautta hankittua osaamista. Kokeen voi suorittaa ainoastaan kerran.

Arkkitehtuurin kielikokeen hyväksytty suoritus vastaa opintojakson KIE-32106 English for Architects suoritusta.

Vanhan tutkintosäännön mukaan opiskelevat voivat myös suorittaa kielikokeet yllä mainituin ehdoin.

Tarkempaa tietoa ja ilmoittautumisohjeet löydät Moodle-sivulta English Language Exams: https://moodle2.tut.fi/course/view.php?id=6751

******
Degree students at Tampere University of Technology who have either Laudatur or Eximia cum laude on their matriculation examination from high school (or a score of 6 on English from IB Lukio), may take the language exam. This exam can only be taken once. The course is only intended for degree students

Vastuuhenkilö

Adrian Benfield, Sari Isokääntä

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-32706 2019-01 2 - 4 Adrian Benfield

Osaamistavoitteet

For the learning outcomes, please see the description of the course KIE-32106 English for Architects at https://portal.tut.fi/group/pop/opas/opintojaksot/-/opintojakso/2017-2018/36637Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-32706 English Language Exam / Architecture, 3 cr KIE-32106 English for Architects, 3 cr  

Päivittäjä: Isokääntä Sari, 28.10.2019