KIE-24900 Ruotsin kielen erityistyö, 1-3 op
Directed Study in Swedish

Vastuuhenkilö

Tanja Tervonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-24900 2019-01 1 - 4 Tanja Tervonen
1) Kirjallinen projektisuunnitelma, joka esitetään opintojakson vastuuopettajalle. Projektisuunnitelmasta on käytävä selkeästi ja konkreettisesti ilmi, minkälaisesta kielitaidon kehittämisestä on kysymys sekä miten, missä ja milloin se aiotaan toteuttaa. Projektin laajuus voi vaihdella sen mukaan, kuinka monta opintopistettä on tarkoitus suorittaa.

Projektisuunnitelma laaditaan kohdekielellä, ja tullakseen hyväksytyksi sen on oltava paitsi selkeä ja toteuttamiskelpoinen myös kielellisesti korkeatasoinen. Opintojakson vastuuopettaja voi edellyttää suunnitelman täydentämistä tai hylätä suunnitelman, mikäli se ei ole toteuttamiskelpoinen.

2) Kielitaitoa kehittävän projektin työstäminen ja loppuun saattaminen suunnitelman mukaisesti. Käytännön suoritustavat ovat joustavia ja riippuvat hyväksytystä projektisuunnitelmasta.

3) Kirjallinen raportti, joka kuvaa yksityiskohtaisesti, mitä projektissa on tehty ja kuinka suunnitelma on toteutunut. Raportin tulee sisältää analyysiosio, jossa opiskelija tarkastelee kielitaitonsa kehittymistä projektin aikana. Raportoinnin laajuus voi vaihdella sen mukaan, kuinka laajasta projektista on kyse ja kuinka monta opintopistettä on tarkoitus suorittaa. Raportti laaditaan kohdekielellä ja sen on oltava selkeä, hyvin jäsennelty ja kielellisesti korkeatasoinen. Opintojakson vastuuopettaja voi lisäksi edellyttää lyhyttä suullista raporttia.

Raportti tulee toimittaa vastuuopettajalle pääsääntöisesti kolmen (3) kuukauden sisällä projektisuunnitelman jättämisestä.

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on mahdollisuus saada 1-3 op sellaisesta opiskelusta, jota ei voida suoraan rinnastaa johonkin opintojaksoon. Voidaan soveltaa joustavasti esimerkiksi eri projekteissa. Opiskelija osoittaa käyttäneensä ruotsin kieltä ja kehittäneensä kielitaitoaan. Työmuodot voivat vaihdella, mutta opiskelijan täytyy esittää opettajalle etukäteen suunnitelma tulevasta työstä sekä lopuksi kirjoittaa raportti työn onnistumisesta.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opintojakson sisältö riippuu opiskelijan laatimasta hyväksytystä projektisuunnitelmasta.     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-22000 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä Pakollinen   1
KIE-22010 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TTI Pakollinen   1
KIE-22020 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TUTA & TIJO Pakollinen   1
KIE-22030 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/ARK Pakollinen   1
KIE-22040 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/RAK Pakollinen   1
KIE-22050 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/LTT Pakollinen   1
KIE-22060 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TST Pakollinen   1
KIE-22900 Ruotsin kielikoe Pakollinen   1
KIE-23001 Ruotsin kieli, kulttuuri ja yhteiskunta Suositeltava    
KIE-23101 Ruotsin kielen suullinen esittäminen ja keskustelutaito Suositeltava    

1 . Näistä yksi suoritettuna

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitiedoiksi vaaditaan opintojaksoa KIE-22000 tai vastaava sekä mielellään opintojakso KIE-23001 ja/tai KIE-23101.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-24900 Ruotsin kielen erityistyö, 1-3 op KIE-2330 Ruotsin kielen erityistyö, 1-3 op  

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019