KIE-24900 Ruotsin kielen erityistyö, 1-3 op
Directed Study in Swedish

Toteutuskerta KIE-24900 2019-01

Kuvaus

Opiskelijalla on mahdollisuus saada 1-3 op sellaisesta opiskelusta, jota ei voida suoraan rinnastaa johonkin opintojaksoon. Voidaan soveltaa joustavasti esimerkiksi eri projekteissa. Opiskelija osoittaa käyttäneensä ruotsin kieltä ja kehittäneensä kielitaitoaan. Työmuodot voivat vaihdella, mutta opiskelijan täytyy esittää opettajalle etukäteen suunnitelma tulevasta työstä sekä lopuksi kirjoittaa raportti työn onnistumisesta

Opetus

Periodi 1 - 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Tanja Tervonen

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

1) Kirjallinen projektisuunnitelma, joka esitetään opintojakson vastuuopettajalle. Projektisuunnitelmasta on käytävä selkeästi ja konkreettisesti ilmi, minkälaisesta kielitaidon kehittämisestä on kysymys sekä miten, missä ja milloin se aiotaan toteuttaa. Projektin laajuus voi vaihdella sen mukaan, kuinka monta opintopistettä on tarkoitus suorittaa.

Projektisuunnitelma laaditaan kohdekielellä, ja tullakseen hyväksytyksi sen on oltava paitsi selkeä ja toteuttamiskelpoinen myös kielellisesti korkeatasoinen. Opintojakson vastuuopettaja voi edellyttää suunnitelman täydentämistä tai hylätä suunnitelman, mikäli se ei ole toteuttamiskelpoinen.

2) Kielitaitoa kehittävän projektin työstäminen ja loppuun saattaminen suunnitelman mukaisesti. Käytännön suoritustavat ovat joustavia ja riippuvat hyväksytystä projektisuunnitelmasta.

3) Kirjallinen raportti, joka kuvaa yksityiskohtaisesti, mitä projektissa on tehty ja kuinka suunnitelma on toteutunut. Raportin tulee sisältää analyysiosio, jossa opiskelija tarkastelee kielitaitonsa kehittymistä projektin aikana. Raportoinnin laajuus voi vaihdella sen mukaan, kuinka laajasta projektista on kyse ja kuinka monta opintopistettä on tarkoitus suorittaa. Raportti laaditaan kohdekielellä ja sen on oltava selkeä, hyvin jäsennelty ja kielellisesti korkeatasoinen. Opintojakson vastuuopettaja voi lisäksi edellyttää lyhyttä suullista raporttia.

Raportti tulee toimittaa vastuuopettajalle pääsääntöisesti kolmen (3) kuukauden sisällä projektisuunnitelman jättämisestä.

Kohderyhmät

DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Tekniikan kandidaattiopiskelijat

Lisätietoja toteutuksesta

Opintojakso käynnissä koko vuoden. Ole yhteydessä vastuuopettajaan (Tanja Tervonen) saadaksesi tarvittaessa lisätietoja.