KIE-23001 Ruotsin kieli, kulttuuri ja yhteiskunta, 2 op
Swedish Language, Society, and Culture

Toteutuskerta KIE-23001 2019-01

Kuvaus

Kurssi peruttu.

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Marita Heikkinen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Aktiivinen osallistuminen opetukseen (väh. 80% läsnäolo), kirjallisten ja suullisten harjoitusten hyväksytty suorittaminen.

Kohderyhmät

DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Jatkotutkinto-opiskelijat , Tekniikan kandidaattiopiskelijat