KIE-22900 Ruotsin kielikoe, 3 op
Swedish Language Test

Lisätiedot

Ilmoittaudu kielikokeeseen POPin kautta. Kirjaudu lisäksi Moodle-sivulle KIE-22900 Språkprov i svenska, kurssiavain on itseopiskelu. Tarkempia tietoja Kielikokeen sisällöstä antaa opintojakson vastuuopettaja Tanja Tervonen. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Tanja Tervonen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-22900 2019-01 1 - 2 Tanja Tervonen
KIE-22900 2019-02 3 - 4 Tanja Tervonen
Kirjallisen ja suullisen osuuden hyväksytty suorittaminen (Exam-tentti sekä suullinen esitelmä).

Osaamistavoitteet

Kyseessä kielikoe, jolla opiskelija osoittaa omaksuneensa Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä -kurssin vastaavan kielitaidon ja kykenee jatkamaan opintoja B2-tasolla.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opiskelija hallitsee Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä -kurssien osaamistavoitteiden mukaisesti suullista ja kirjallista viestintää työelämän tilanteita varten.  Opiskelija pärjää vaihtelevissa työelämän viestintätilanteissa ja käyttää tarvittavaa sanastoa ja fraseologiaa pääosin sujuvasti. Suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa opiskelija edistää vuorovaikutuksen etenemistä aktiivisesti lähettäjänä ja vastaanottajana.   Opiskelija viestii monipuolisesti oman alansa asiantuntijana työelämän viestintätilanteissa sekä reagoi sujuvasti ja luontevasti kirjallisiin ja suullisiin viesteihin. Opiskelija osallistuu aktiivisesti keskusteluun ja ylläpitää sitä.  
2. Opiskelija tunnistaa peruskieliopillisia rakenteita ja osaa soveltaa niitä. Opiskelija pystyy hyödyntämään tietoaan sekä suullisissa että kirjallisissa tuotoksissa.   Opiskelija on syventänyt tietämystään kieliopista sekä suullisen ja kirjallisen tekstin rakenteesta.  Opiskelija käyttää monipuolisia ja vaihtelevia kielen rakenteita ja hallitsee erilaisia tekstityyppejä.  
3. Opiskelija käyttää keskeisiä painettuja ja sähköisiä tietolähteitä, kuten sanakirjoja ja oman alan julkaisuja.   Opiskelija tuntee eri ruotsinkielisiä painettuja ja sähköisiä tietolähteitä ja osaa soveltaa niistä saamaansa tietoa omissa viestintätilanteissaan.   Opiskelija hallitsee painettujen ja sähköisten sanakirjojen ja muiden keskeisten tietolähteiden käytön hyvin.  
4.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Suullisista osioista ja kirjallisista osioista annetaan erikseen numeeriset arvot 1-5. Niiden keskiarvosta tulee opintojakson kokonaisarvosana. Tutkintotodistukseen tulee erikseen maininta toisen kotimaisen kielen kirjallisesta sekä suullisesta taidosta. "Tyydyttävä taito" vastaa arvosanoja 1-3 ja "hyvä taito" arvosanoja 4-5.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Tietoa esitietovaatimuksista
Ruotsin kielikokeeseen voi osallistua opiskelija, joka on kirjoittanut keskipitkän ruotsin (B-taso) yo-kokeesta arvosanan Laudatur tai pitkän ruotsin (A-taso) yo-kokeesta arvosanan Laudatur tai Eximia. Kielikokeeseen on myös oikeutettu osallistumaan opiskelija, joka on esimerkiksi työskennellyt tai opiskellut ruotsinkielisellä alueella yhtäjaksoisesti vähintään kuusi (6) kuukautta.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-22900 Ruotsin kielikoe, 3 op KIE-22040 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/RAK, 3 op  
KIE-22900 Ruotsin kielikoe, 3 op KIE-22020 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TUTA & TIJO, 3 op  
KIE-22900 Ruotsin kielikoe, 3 op KIE-22030 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/ARK, 3 op  
KIE-22900 Ruotsin kielikoe, 3 op KIE-22000 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä, 3 op  
KIE-22900 Ruotsin kielikoe, 3 op KIE-22060 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TST, 3 op  
KIE-22900 Ruotsin kielikoe, 3 op KIE-22010 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/TTI, 3 op  
KIE-22900 Ruotsin kielikoe, 3 op KIE-22050 Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä/LTT, 3 op  
KIE-22900 Ruotsin kielikoe, 3 op KIE-2210 Ruotsin kielikoe, 3 op  

Päivittäjä: Tervonen Tanja, 26.08.2019