KIE-21000 Ruotsin kertauskurssi, 2 op
Remedial Course in Swedish

Vastuuhenkilö

Tero Tuohimaa, Marita Heikkinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-21000 2019-01 1 - 2 Marita Heikkinen
Kurssilla edellytetään aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja hyväksytysti suoritettuja kirjallisia tehtäviä. Kurssilla on 80% läsnäolovelvollisuus.
KIE-21000 2019-02 3 - 4 Marita Heikkinen
Kurssilla edellytetään aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja hyväksytysti suoritettuja kirjallisia tehtäviä. Kurssilla on 80% läsnäolovelvollisuus.
KIE-21000 2019-03 - Tero Tuohimaa
Osa toteutuskerroista on pakollisia niille opiskelijoille, jotka lähtötasotestin perusteella ohjataan niille eli niihin toteutuskertoihin ei ilmoittauduta POPin kautta (pidennetyt toteutuskerrat). Lue alla olevat Esitiedot!

Suoritettuaan pidennetyn toteutuskerran opiskelija saa suoritusmerkinnän sekä Ruotsin kertauskurssi että Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä -opintojaksosta (2+3 opintopistettä).

Kurssilla edellytetään aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja hyväksytysti suoritettuja kirjallisia tehtäviä. Kurssilla on 80% läsnäolovelvollisuus.

KIE-21000 2019-04 - Marita Heikkinen
Osa toteutuskerroista on pakollisia niille opiskelijoille, jotka lähtötasotestin perusteella ohjataan niille eli niihin toteutuskertoihin ei ilmoittauduta POPin kautta (pidennetyt toteutuskerrat). Lue alla olevat Esitiedot!

Suoritettuaan pidennetyn toteutuskerran opiskelija saa suoritusmerkinnän sekä Ruotsin kertauskurssi että Ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä -opintojaksosta (2+3 opintopistettä).

Kurssilla edellytetään aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja hyväksytysti suoritettuja kirjallisia tehtäviä. Kurssilla on 80% läsnäolovelvollisuus.

Osaamistavoitteet

Opiskelijan ruotsin kielen pohjatietojen vahvistaminen siten, että opiskelijan kielitaito riittää tutkintoon kuuluvan Ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen viestintä -opintojaksosta suoriutumiseen.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Kurssin käytyään opiskelija osaa: - substantiivin taivutusryhmät - verbin taivutuksen periaatteet - muodostaa yksinkertaisia lauseita, joissa on oikea sanajärjestys niin pää- kuin sivulauseessakin - tavallisimmat n. 10 nominaalilauseketta - muodostaa oikein man-rakenne ja s-passiivilauseita tavallisilla verbeillä - kirjoittaa kieleltään asiallisen n. 150 sanan kirjoitelman.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kurssilla edellytetään aktiivista osallistumista kontaktiopetukseen ja hyväksytysti suoritettuja kirjallisia tehtäviä. Kurssilla on 80% läsnäolovelvollisuus. Kurssisuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Tietoa esitietovaatimuksista
Ruotsin kielen lähtötasotestin perusteella testissä heikoimmin menestyneet opiskelijat ohjataan Ruotsin opintojakson pidennetylle toteutuskerralle (KIE-21000+KIE-22000). Pidennetty toteutuskerta on sisällöltään yhdistetty ruotsin kertauskurssi ja tutkintoon kuuluva ruotsin kurssi. Ryhmiin ohjaus on sidottu siihen, milloin opiskelijan tutkinto-ohjelmaan sisältyvä ruotsin kurssi toteutetaan: syksyllä TTI ja TUTA/TIJO, keväällä TLU, TST, RAK ja ARK. Lähtötasotesti on verkkopohjainen, ja OPISKELIJAN TULEE TEHDÄ SE VALITSEMANAAN AJANKOHTANA ENNEN ILMOITTAUTUMISTA. Lähtötasotesti löytyy Moodlesta -> Ruotsin lähtötasotesti - Hervannan kampus (ei kurssiavainta). Itsenäisesti voit kerrata ruotsin kielen rakenteita verkkosivuilla: Nätfräsch: https://kielikompassi.jyu.fi/opetus/natfrasch/ Abitreenit: https://yle.fi/aihe/abitreenit/ruotsiVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-21000 Ruotsin kertauskurssi, 2 op KIE-2100 Ruotsin kertauskurssi, 2 op  

Päivittäjä: Heikkinen Marita, 11.06.2019