KIE-14001 Työelämän kirjallinen viestintä S1-opiskelijoille (suomi äidinkielenä), 2 op
Professional Writing (Finnish as a First Language)

Vastuuhenkilö

Suvi Pellinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-14001 2019-01 1 - 2 Suvi Pellinen
Kurssi vaatii yhtäjaksoista ja säännöllistä työskentelyä ja siis jatkuvaa aktiivisuutta. Opiskelijan tulee osallistua sekä lähiopetukseen että verkkotyöskentelyyn ja tehdä harjoitustyöt hyväksytysti ja sovittuina aikoina.

Osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa ilmaista itseään tarkoituksenmukaisesti työelämän kirjallisissa viestintätilanteissa viestiä jäsentyneesti, ymmärrettävästi ja vakuuttavasti tunnistaa ja tuottaa työssä tarvittavia dokumentteja, jotka ovat tekstilajinsa mukaisia ja joissa on otettu huomioon vastaanottaja, tilanne, tavoite ja alan vaatimukset analysoida ja arvioida yritysten verkkoviestintää.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Työelämän arkiviestintä: sähköpostiviestintä, myönteiset ja kielteiset viestit, tiedustelut ja pyynnöt      
2. Asiakirjastandadi ja liikekirjeet: tarjous, tarjouspyyntö, reklamaatio ja reklamaation vastaus     
3. Raportit ja yritysten verkkoviestintä     
4. Ohjeistavat tekstit ja aloitetekstit: käyttöohjeet, tuotemäärittelyt, spesifikaatiot, aloite ja hanke-ehdotus     
5. Päätöksenteon tekstit ja projektiviestinnän dokumentit     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti sekä tunti- että verkkotyöskentelyyn ja tehnyt vaaditut tehtävät hyväksytysti vähintään arvosanalla 1.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-14001 Työelämän kirjallinen viestintä S1-opiskelijoille (suomi äidinkielenä), 2 op KIE-14000 Työelämän kirjallinen viestintä, 2 op  

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019