KIE-14001 Työelämän kirjallinen viestintä S1-opiskelijoille (suomi äidinkielenä), 2 op
Professional Writing (Finnish as a First Language)

Toteutuskerta KIE-14001 2019-01

Kuvaus

Ryhmä 1

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Monimuoto-opetus
Vastuuhenkilö Suvi Pellinen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Kurssi vaatii yhtäjaksoista ja säännöllistä työskentelyä ja siis jatkuvaa aktiivisuutta. Opiskelijan tulee osallistua sekä lähiopetukseen että verkkotyöskentelyyn ja tehdä harjoitustyöt hyväksytysti ja sovittuina aikoina.

Kohderyhmät

DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Tekniikan kandidaattiopiskelijat

Lisätietoja toteutuksesta

Muutamaa lähiopetuskertaa lukuun ottamatta opintojakso suoritetaan verkossa. Osan kirjoitettavista tehtävistä opiskelija voi valita itse. Opiskelijat valitaan kurssille ilmoittautumisjärjestyksessä. Varmistat paikkasi kurssille olemalla läsnä ensimmäisellä tapaamiskerralla.

KIE-14001 Työelämän kirjallinen viestintä S1-opiskelijoille (suomi äidinkielenä)/O/01 Wed 04.09.2019 12:00 - 14:00
KIE-14001 Työelämän kirjallinen viestintä S1-opiskelijoille (suomi äidinkielenä)/O/01 Wed 11.09.2019 12:00 - 14:00
KIE-14001 Työelämän kirjallinen viestintä S1-opiskelijoille (suomi äidinkielenä)/O/01 Wed 25.09.2019 12:00 - 14:00