KIE-12900 Suomen kielikoe, 3 op
Finnish Language Test

Lisätiedot

Suomen kielikoe on tarkoitettu ainoastaan suomen kielellä opiskeleville opiskelijoille.

Vastuuhenkilö

Jenni Hakanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-12900 2019-01 1 - 4 Jenni Hakanen
Kirjallisen ja suullisen osan hyväksytty suoritus.

Osaamistavoitteet

Kielikokeen tavoitteena on osoittaa valtion virkamiehiltä vaadittava toisen kotimaisen kielen taito, kun ei opiskelijan äidinkieli eikä koulusivistyskieli ole suomi.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Puheen tuottaminen ja ymmärtäminen arkitilanteissa sekä tekstin tuottaminen ja ymmärtäminen oppimis- ja työtilanteissa     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Kielikokeen kaikki osa-alueet arvioidaan erikseen, ja jokaisesta osasta tulee saada hyväksytty tulos.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-12900 Suomen kielikoe, 3 op KIE-1210 Suomen kielikoe, 3 op  

Päivittäjä: Hakanen Jenni, 12.08.2019