KIE-12100 Tekstikurssi verkossa S2-opiskelijoille, 2 op
Intermediate Web Course in Finnish

Lisätiedot

Kurssi on tarkoitettu niille S2-opiskelijoille, jotka ovat saavuttaneet suomen kielen opinnoissaan vähintään yleiseurooppalaisen viitekehyksen taitotason B1.

Kurssi on jatkuva verkkokurssi Moodlessa (http://moodle2.tut.fi), ja sen aloitusaika on vapaa. Kurssin suoritusaika on 3 kuukautta.

Vastuuhenkilö

Jenni Hakanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-12100 2019-02 1 - 4 Jenni Hakanen

Osaamistavoitteet

Opintojakson tavoitteena on harjoitella asiatyylistä kirjallista viestintää ja luetunymmärtämistä. Opintojaksolla kerrataan ja harjoitellaan peruskielioppia sekä tyypillisiä kirjakielen rakenteita.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Oikeinkirjoitus: isot ja pienet kirjaimet, lyhyet ja pitkät äänteet, yhteen vai erikseen     
2. Peruskieliopin kertaaminen: verbi- ja nominityypit, rektioita     
3. Lauseet ja lausemaiset rakenteet: lausetyyppejä, lauseenvastikkeita ja partisiippeja  Lauseiden yhdistäminen, konjunktiot   
4. Tekstit: Luetunymmärtämisharjoituksia autenttisista teksteistä. Eri tekstilajien tunnistaminen ja tuottaminen. Kirjoitusharjoituksia kurssin teemoista.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakso on hyväksytty, kun opiskelija on suorittanut kaikki annetut tehtävät hyväksytysti.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaanVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-12100 Tekstikurssi verkossa S2-opiskelijoille, 2 op KIE-1221 Kirjallisen viestinnän verkkokurssi suomi toisena kielenä -opiskelijoille , 2 op  

Päivittäjä: Nurminen Elina, 12.08.2019