KIE-12000 Työelämän suomea, 2 op
Finnish for Working Life

Lisätiedot

Students on the sign-up / waiting list have to be present on the first day of the course to be sure of retaining their place. When a course is over-subscribed, i.e. there are more sign-ups than places on the course, then we enrol the required number of students according to the following criteria: 1) students' position at Hervanta Campus - students for whom the course is compulsory have priority, 2) the time of the sign-up.

Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ensisijaisesti opiskelijan aseman (tutkinto-opiskelijoilla on etusija) ja ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.

Vastuuhenkilö

Jenni Hakanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-12000 2019-01 4 Jenni Hakanen
Active participation in lectures (75 %), successful completion of evaluated oral and written tasks.

Osaamistavoitteet

Opiskelija hallitsee työelämässä tarvittavaa sanastoa. Opiskelija ymmärtää suomalaista työelämää ja suomalaisten työpaikkojen viestintää. Student will gain a firm command of the vocabulary he/she needs in the working life. Student will gain a better understanding of the Finnish labour market and communication in Finnish workplaces.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opiskelija osaa sanastoa, jota käytetään työhakemuksissa ja -haastatteluissa sekä työpaikoilla. Student knows vocabulary that is used in job applications and job interviews and at workplaces.     
2. Opiskelijaa ymmärtää työpaikan arkipäiväisiä muodollisia ja epämuodollisia keskusteluja. Student can understand formal and informal everyday discussions at work.     
3. Opiskelija ymmärtää työpaikkailmoituksia sekä yksinkertaisia työpaikan viestejä ja ilmoituksia. Hän osaa kirjoittaa ansioluettelon (sekä työhakemuksen). Student understands job advertisements and simple messages and notices at workplace. He/she is able to write a CV (and a job application).     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijan kielitaidon kehitystä seurataan kurssin aikana. Opiskelija saa tietoa kielitaidon kehityksestä kurssin teemaan liittyvien suullisten ja kirjallisten tehtävien avulla. The development of student's language skills is followed during the course. Student will receive information about the development of his or her language proficiency through oral and written tasks related to course theme.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Tietoa esitietovaatimuksista
Courses KIE-10016 Suomi-startti - KIE-11311 Suomen kielen etappi 5 or equivalent knowledge.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Hakanen Jenni, 23.02.2020