KIE-11900 Projektityö S2-opiskelijoille, 1-3 op
Project Work in Finnish

Lisätiedot

Opintojakso on mahdollista suorittaa itsenäisesti koko lukuvuoden ajan.

Vastuuhenkilö

Elina Nurminen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-11900 2019-01 1 - 4 Elina Nurminen
1) Kirjallinen projektisuunnitelma
2) Projektin tekeminen
3) Kirjallinen raportti

Kun päätät, että haluat tehdä projektityön, ota yhteyttä vastuuopettajaan.

Osaamistavoitteet

Opiskelija voi saada 1-3 op sellaisesta opiskelusta, jota ei voida suoraan rinnastaa johonkin opintojaksoon. Opiskelija osoittaa, että hän on käyttänyt suomen kieltä ja että hänen kielitaitonsa on kehittynyt. Projektin työtavat voivat vaihdella, mutta ennen projektityön tekemistä opiskelijan täytyy tehdä suunnitelma tulevasta työstä, jonka opettaja hyväksyy, ja lopuksi opiskelijan täytyy kirjoittaa raportti projektista.

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

1) Kirjallinen projektisuunnitelma, jonka opintojakson vastuuopettaja lukee ja hyväksyy. Projektisuunnitelmasta näkyy - miten projekti kehittää opiskelijan kielitaitoa - miten, missä ja milloin opiskelija tekee projektin. Projektin laajuus voi vaihdella sen mukaan, kuinka monta opintopistettä opiskelija aikoo suorittaa. Projektisuunnitelma kirjoitetaan suomeksi, ja sen kielen täytyy olla selkeää ja hyvää ja projektin realistinen. Opintojakson vastuuopettaja voi pyytää opiskelijaa muokkaamaan suunnitelmaa. 2) Kielitaitoa kehittävän projektin tekeminen suunnitelman mukaisesti. Käytännön suoritustavat ovat joustavia ja riippuvat opiskelijan kiinnostuksen kohteista. 3) Kirjallinen raportti, joka kuvaa tarkasti, mitä projektissa on tehty ja kuinka suunnitelma on toteutunut. Raportissa täytyy olla analyysiosa, jossa opiskelija pohtii, miten hänen kielitaitonsa kehittyi projektin aikana. Raportin laajuus voi vaihdella sen mukaan, millainen projekti on ja kuinka monta opintopistettä opiskelija aikoo suorittaa. Raportti kirjoitetaan suomeksi ja sen täytyy olla selkeä, hyvin jäsennelty ja kielellisesti hyvä. Opintojakson vastuuopettaja voi lisäksi pyytää lyhyttä suullista raporttia. Raportti tulee toimittaa vastuuopettajalle kolmen kuukauden sisällä projektisuunnitelman jättämisestä.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-11110 Suomen kielen etappi 3 Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Nurminen Elina, 13.02.2020