KIE-11900 Projektityö S2-opiskelijoille, 1-3 op
Project Work in Finnish

Toteutuskerta KIE-11900 2019-01

Opetus

Periodi 1 - 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Elina Nurminen

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

1) Kirjallinen projektisuunnitelma
2) Projektin tekeminen
3) Kirjallinen raportti

Kun päätät, että haluat tehdä projektityön, ota yhteyttä vastuuopettajaan.

Kohderyhmät

International Students