KIE-11211 Suomen kielen etappi 4, 3 op
Finnish Language Stage 4

Lisätiedot

Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Elina Nurminen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-11211 2019-01 1 Elina Nurminen
Active participation (75%) of lessons, and successful completion of all tasks of the course.
KIE-11211 2019-02 1 Pirjo Litmanen
Elina Nurminen
Active participation (75%) of lessons, and successful completion of all tasks of the course.

Osaamistavoitteet

Opiskelija osaa ilmaista ja perustella mielipiteensä sekä ilmaista itseään aiempaa monipuolisemmin suomeksi. Opiskelija hallitsee arkisen kielenkäytön sanastoa ja kykenee olemaan aloitteellinen viestintätilanteissa. Student will be able to give and justify his or her opinion in Finnish and express himself or herself better in Finnish. Student will gain a firm command of the vocabulary needed for daily interaction and is able take the initiative in everyday communication situations.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opiskelija osaa ilmaista ja perustella mielipiteensä. Hän osaa kuvailla ja vertailla asioita ja tapahtumia. Student can express and justify his/her opinion. Student can describe and compare things and events.     
2. Opiskelija tutustuu syvemmin suomalaiseen kulttuuriin ja harjoittelee aktiivisesti suomen kielen käyttöä myös luokkahuoneen ulkopuolella. Student deepens his/her understanding of the Finnish culture and practices Finnish language also outside the classroom environment.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijan kielitaidon kehitystä seurataan kurssin aikana. Opiskelija saa tietoa kielitaidon kehityksestä pienten kielitaitotehtävien avulla. The development of student's language skills is followed during the course. Student will receive information about the development of his or her language proficiency through small tasks.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-10016 Starting Finnish Suositeltava    
KIE-10110 Suomen kielen etappi 1 Suositeltava    
KIE-11011 Suomen kielen etappi 2 Suositeltava    
KIE-11110 Suomen kielen etappi 3 Suositeltava    

Tietoa esitietovaatimuksista
Suomi-startti ja Suomen kielen etapit 1 - 3 tai vastaavat tiedot Suomi-startti and Suomen kielen etappi 1, 2 and 3 or equivalent knowledgeVastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-11211 Suomen kielen etappi 4, 3 op KIE-11210 Suomen kielen etappi 4, 2 op  

Päivittäjä: Saarenpää Paula, 06.08.2019