KIE-11200 Arkielämän suomea, 2 op
Everyday Finnish

Lisätiedot

Students on the sign-up / waiting list have to be present on the first day of the course to be sure of retaining their place. When a course is over-subscribed, i.e. there are more sign-ups than places on the course, then we enrol the required number of students according to the following criteria: 1) students' position at Hervanta campus - students for whom the course is compulsory have priority, 2) the time of the sign-up.
Mikäli opintojaksolle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin on mahdollista ottaa, karsitaan osallistujat ensisijaisesti kohderyhmän ja ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Opintojaksolle ilmoittautuneen tai varasijalla olevan on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla.
Soveltuu jatko-opinnoiksi.

Vastuuhenkilö

Elina Nurminen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-11200 2019-01 2 Pirjo Litmanen
Elina Nurminen
Active participation in lectures (75 % attendance) and successful completion of evaluated oral and written tasks.

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää hyvin tavallista puhetta ja tekstejä ja pystyy lukemaan ja ymmärtämään pääkohdat pidemmistä teksteistä esim. televisio- tai radio-ohjelmista. Hän selviytyy itsenäisesti erilaisista arkipäivän tilanteista, joissa hänen täytyy kommunikoida suullisesti tai kirjallisesti. Student can understand regular talk and texts and is able to read and understand the main points of longer texts or for example TV and radio programs. He/she can cope independently in various everyday situations where he/she needs to communicate orally or in writing.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Opiskelija osaa toimia erilaisissa jokapäiväisissä tilanteissa ja käyttää suomea suullisesti ja kirjallisesti. Student is able to function in various everyday situations and to use Finnish orally and in writing.      
2. Opiskelija pystyy asioimaan lyhyissä arkisissa puhelinkeskusteluissa ja tekemään tiedusteluita sähköpostitse. Student can make short phone calls and wrote inquiries by email in Finnish about everyday topics.     
3. Opiskelija ymmärtää pääkohdat sanomalehtitekstistä ja televisio- ja radio-ohjelmista, kun ne käsittelevät tuttuja teemoja, ja hän pystyy kertomaan niistä lyhyesti omin sanoin. Student can understand the main points of newspaper texts and TV and radio programs, when themes are familiar, and he/she is able to tell about them shortly in his/her own words.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opiskelijan kielitaidon kehitystä seurataan kurssin aikana. Opiskelija saa tietoa kielitaidon kehityksestä kurssin teemaan liittyvien suullisten ja kirjallisten tehtävien avulla. The development of student's language skills is followed during the course. Student will receive information about the development of his or her language proficiency through oral and written tasks related to course theme.

Arvosteluasteikko:

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KIE-10016 Starting Finnish Suositeltava    
KIE-10110 Suomen kielen etappi 1 Suositeltava    
KIE-11011 Suomen kielen etappi 2 Suositeltava    
KIE-11110 Suomen kielen etappi 3 Suositeltava    
KIE-11211 Suomen kielen etappi 4 Suositeltava    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Nurminen Elina, 02.09.2019