KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito, 3-5 op
Speech Communication and Negotiation Skills

Lisätiedot

Lähtökohtaisesti kaikkien tutkinto-ohjelmien ja koulutusalojen opiskelijat ovat tervetulleita kurssille.

Mikäli toteutuskerralle ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin sille mahtuu, karsitaan osallistujat ensisijaisesti kohderyhmän ja sen jälkeen ilmoittautumisjärjestyksen perusteella. Kohderyhmien opiskelijoilla tarkoitetaan opiskelijoita, joille kurssi on a) pakollinen, b) valinnainen pakollinen tai c) vapaaehtoinen. Jos toteutuskerralle on jonotusta, kurssilaiset siis valitaan siten, että etusijalla ovat ne, joille kurssi on pakollinen osa opintoja (tuotantotalous, tietojohtaminen). Tämän jälkeen paikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintojaksolle ilmoittautuneen on oltava läsnä ensimmäisellä kerralla varmistaakseen paikkansa opintojaksolla. Paikka saattaa vapautua, vaikka olisi jonotuspaikalla, koska ilmoittautumistilanne saattaa elää lukukauden kuluessa.

Toteutuskertoihin liittyy luentosarja, joka luennoidaan kerran syksyllä (syyskuu) ja kerran keväällä (tammikuu). Luennot sekä tentti tai vaihtoehtoisesti ns. soveltava tenttiessee kuuluvat kurssikokonaisuuteen.

Opintojakso on mahdollista suorittaa myös ns. osittaisena Moodle-kurssina.Tähänkin toteutuskertaan kuuluu 20 tuntia lähiopetusta. Moodle-kurssilla teoria integroidaan kurssiin eri tavalla ja työskentelyssä käytetään oppimispäiväkirjaa. Moodle-toteutuskerralle annetaan erikseen avain Moodle-alustalle. Perinteisen toteutuskerran (luennot ja harjoitukset) Moodle-alusta on kaikille avoin. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Helena Vatanen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-07001 2019-01 1 - 2 Helena Vatanen
Kurssiin kuuluu luennot, tenttiessee tai vaihtoehtoisesti luentotentti sekä harjoitukset. Harjoituksissa edellytetään kokoaikaista läsnäoloa. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät kuuluvat kokonaisuuteen (valmisteltu puhe-esitys, neuvottelut, kokousharjoitus sekä kurssin kirjalliset tehtävät, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Luennot ja harjoitukset suoritetaan saman lukukauden aikana.

Tenttiesseen tai vaihtoehtoisesti luentotentin osuus kokonaisarvosanasta 25%.
Harjoitusten osuus kokonaisarvosanasta 75%.
Toteuttavien harjoitussuoritusten (puhe-esitykset, neuvottelut, kokoukset) ohella arvioon vaikuttavat osallistuminen analyysikeskusteluihin, keskusteluaktiivisuus ja palautteen antaminen muille opiskelijoille.
KIE-07001 2019-02 1 - 2 Helena Vatanen
Kurssiin kuuluu luennot, tenttiessee tai vaihtoehtoisesti luentotentti sekä harjoitukset. Harjoituksissa edellytetään kokoaikaista läsnäoloa. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät kuuluvat kokonaisuuteen (valmisteltu puhe-esitys, neuvottelut, kokousharjoitus sekä kurssin kirjalliset tehtävät, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Luennot ja harjoitukset suoritetaan saman lukukauden aikana.

Tenttiesseen tai vaihtoehtoisesti luentotentin osuus kokonaisarvosanasta 25%.
Harjoitusten osuus kokonaisarvosanasta 75%.
Toteuttavien harjoitussuoritusten (puhe-esitykset, neuvottelut, kokoukset) ohella arvioon vaikuttavat osallistuminen analyysikeskusteluihin, keskusteluaktiivisuus ja palautteen antaminen muille opiskelijoille.
KIE-07001 2019-03 1 - 2 Tapani Lepomäki
Helena Vatanen
Kurssiin kuuluu luennot, tenttiessee tai vaihtoehtoisesti luentotentti sekä harjoitukset. Harjoituksissa edellytetään kokoaikaista läsnäoloa. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät kuuluvat kokonaisuuteen (valmisteltu puhe-esitys, neuvottelut, kokousharjoitus sekä kurssin kirjalliset tehtävät, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Luennot ja harjoitukset suoritetaan saman lukukauden aikana.

Tenttiesseen tai vaihtoehtoisesti luentotentin osuus kokonaisarvosanasta 25%.
Harjoitusten osuus kokonaisarvosanasta 75%.
Toteuttavien harjoitussuoritusten (puhe-esitykset, neuvottelut, kokoukset) ohella arvioon vaikuttavat osallistuminen analyysikeskusteluihin, keskusteluaktiivisuus ja palautteen antaminen muille opiskelijoille.
KIE-07001 2019-04 1 - 2 Tapani Lepomäki
Helena Vatanen
Kurssiin kuuluu luennot, tenttiessee tai vaihtoehtoisesti luentotentti sekä harjoitukset. Harjoituksissa edellytetään kokoaikaista läsnäoloa. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät kuuluvat kokonaisuuteen (valmisteltu puhe-esitys, neuvottelut, kokousharjoitus sekä kurssin kirjalliset tehtävät, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Luennot ja harjoitukset suoritetaan saman lukukauden aikana.

Tenttiesseen tai vaihtoehtoisesti luentotentin osuus kokonaisarvosanasta 25%.
Harjoitusten osuus kokonaisarvosanasta 75%.
Toteuttavien harjoitussuoritusten (puhe-esitykset, neuvottelut, kokoukset) ohella arvioon vaikuttavat osallistuminen analyysikeskusteluihin, keskusteluaktiivisuus ja palautteen antaminen muille opiskelijoille.
KIE-07001 2019-05 1 - 2 Helena Vatanen
Kurssiin kuuluu luennot, tenttiessee tai vaihtoehtoisesti luentotentti sekä harjoitukset. Harjoituksissa edellytetään kokoaikaista läsnäoloa. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät kuuluvat kokonaisuuteen (valmisteltu puhe-esitys, neuvottelut, kokousharjoitus sekä kurssin kirjalliset tehtävät, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Luennot ja harjoitukset suoritetaan saman lukukauden aikana.

Tenttiesseen tai vaihtoehtoisesti luentotentin osuus kokonaisarvosanasta 25%.
Harjoitusten osuus kokonaisarvosanasta 75%.
Toteuttavien harjoitussuoritusten (puhe-esitykset, neuvottelut, kokoukset) ohella arvioon vaikuttavat osallistuminen analyysikeskusteluihin, keskusteluaktiivisuus ja palautteen antaminen muille opiskelijoille.
KIE-07001 2019-06 1 - 2 Helena Vatanen
Kurssiin kuuluu luennot, tenttiessee tai vaihtoehtoisesti luentotentti sekä harjoitukset. Harjoituksissa edellytetään kokoaikaista läsnäoloa. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät kuuluvat kokonaisuuteen (valmisteltu puhe-esitys, neuvottelut, kokousharjoitus sekä kurssin kirjalliset tehtävät, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Luennot ja harjoitukset suoritetaan saman lukukauden aikana.

Tenttiesseen tai vaihtoehtoisesti luentotentin osuus kokonaisarvosanasta 25%.
Harjoitusten osuus kokonaisarvosanasta 75%.
Toteuttavien harjoitussuoritusten (puhe-esitykset, neuvottelut, kokoukset) ohella arvioon vaikuttavat osallistuminen analyysikeskusteluihin, keskusteluaktiivisuus ja palautteen antaminen muille opiskelijoille.
KIE-07001 2019-07 3 - 4 Helena Vatanen
Kurssiin kuuluu luennot, tenttiessee tai vaihtoehtoisesti luentotentti sekä harjoitukset. Harjoituksissa edellytetään kokoaikaista läsnäoloa. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät kuuluvat kokonaisuuteen (valmisteltu puhe-esitys, neuvottelut, kokousharjoitus sekä kurssin kirjalliset tehtävät, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Luennot ja harjoitukset suoritetaan saman lukukauden aikana.

Tenttiesseen tai vaihtoehtoisesti luentotentin osuus kokonaisarvosanasta 25%.
Harjoitusten osuus kokonaisarvosanasta 75%.
Toteuttavien harjoitussuoritusten (puhe-esitykset, neuvottelut, kokoukset) ohella arvioon vaikuttavat osallistuminen analyysikeskusteluihin, keskusteluaktiivisuus ja palautteen antaminen muille opiskelijoille.
KIE-07001 2019-08 3 - 4 Tapani Lepomäki
Helena Vatanen
Kurssiin kuuluu luennot, tenttiessee tai vaihtoehtoisesti luentotentti sekä harjoitukset. Harjoituksissa edellytetään kokoaikaista läsnäoloa. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät kuuluvat kokonaisuuteen (valmisteltu puhe-esitys, neuvottelut, kokousharjoitus sekä kurssin kirjalliset tehtävät, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Luennot ja harjoitukset suoritetaan saman lukukauden aikana.

Tenttiesseen tai vaihtoehtoisesti luentotentin osuus kokonaisarvosanasta 25%.
Harjoitusten osuus kokonaisarvosanasta 75%.
Toteuttavien harjoitussuoritusten (puhe-esitykset, neuvottelut, kokoukset) ohella arvioon vaikuttavat osallistuminen analyysikeskusteluihin, keskusteluaktiivisuus ja palautteen antaminen muille opiskelijoille.
KIE-07001 2019-09 3 - 4 Tapani Lepomäki
Helena Vatanen
Kurssiin kuuluu luennot, tenttiessee tai vaihtoehtoisesti luentotentti sekä harjoitukset. Harjoituksissa edellytetään kokoaikaista läsnäoloa. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät kuuluvat kokonaisuuteen (valmisteltu puhe-esitys, neuvottelut, kokousharjoitus sekä kurssin kirjalliset tehtävät, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Luennot ja harjoitukset suoritetaan saman lukukauden aikana.

Tenttiesseen tai vaihtoehtoisesti luentotentin osuus kokonaisarvosanasta 25%.
Harjoitusten osuus kokonaisarvosanasta 75%.
Toteuttavien harjoitussuoritusten (puhe-esitykset, neuvottelut, kokoukset) ohella arvioon vaikuttavat osallistuminen analyysikeskusteluihin, keskusteluaktiivisuus ja palautteen antaminen muille opiskelijoille.
KIE-07001 2019-10 3 - 4 Helena Vatanen
Kurssiin kuuluu luennot, tenttiessee tai vaihtoehtoisesti luentotentti sekä harjoitukset. Harjoituksissa edellytetään kokoaikaista läsnäoloa. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät kuuluvat kokonaisuuteen (valmisteltu puhe-esitys, neuvottelut, kokousharjoitus sekä kurssin kirjalliset tehtävät, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Luennot ja harjoitukset suoritetaan saman lukukauden aikana.

Tenttiesseen tai vaihtoehtoisesti luentotentin osuus kokonaisarvosanasta 25%.
Harjoitusten osuus kokonaisarvosanasta 75%.
Toteuttavien harjoitussuoritusten (puhe-esitykset, neuvottelut, kokoukset) ohella arvioon vaikuttavat osallistuminen analyysikeskusteluihin, keskusteluaktiivisuus ja palautteen antaminen muille opiskelijoille.
KIE-07001 2019-11 3 - 4 Tapani Lepomäki
Helena Vatanen
Kurssiin kuuluu luennot, tenttiessee tai vaihtoehtoisesti luentotentti sekä harjoitukset. Harjoituksissa edellytetään kokoaikaista läsnäoloa. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät kuuluvat kokonaisuuteen (valmisteltu puhe-esitys, neuvottelut, kokousharjoitus sekä kurssin kirjalliset tehtävät, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Luennot ja harjoitukset suoritetaan saman lukukauden aikana.

Tenttiesseen tai vaihtoehtoisesti luentotentin osuus kokonaisarvosanasta 25%.
Harjoitusten osuus kokonaisarvosanasta 75%.
Toteuttavien harjoitussuoritusten (puhe-esitykset, neuvottelut, kokoukset) ohella arvioon vaikuttavat osallistuminen analyysikeskusteluihin, keskusteluaktiivisuus ja palautteen antaminen muille opiskelijoille.
KIE-07001 2019-12 3 - 4 Tapani Lepomäki
Helena Vatanen
Kurssiin kuuluu luennot, tenttiessee tai vaihtoehtoisesti luentotentti sekä harjoitukset. Harjoituksissa edellytetään kokoaikaista läsnäoloa. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät kuuluvat kokonaisuuteen (valmisteltu puhe-esitys, neuvottelut, kokousharjoitus sekä kurssin kirjalliset tehtävät, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Luennot ja harjoitukset suoritetaan saman lukukauden aikana.

Tenttiesseen tai vaihtoehtoisesti luentotentin osuus kokonaisarvosanasta 25%.
Harjoitusten osuus kokonaisarvosanasta 75%.
Toteuttavien harjoitussuoritusten (puhe-esitykset, neuvottelut, kokoukset) ohella arvioon vaikuttavat osallistuminen analyysikeskusteluihin, keskusteluaktiivisuus ja palautteen antaminen muille opiskelijoille.

Osaamistavoitteet

Viestinnällinen minä-kuva: Opiskelija osaa - arvioida realistiselta pohjalta omia viestintätaitojaan - tuntee sekä omat vahvuutensa että kehittämisen tarpeessa olevat osa-alueet Henkilökohtaiset viestintätaidot: opiskelija - tuntee alan keskeisimmät käsitteet ja termit - osaa suunnitella ja pitää informatiivisen tai taivuttavan puhe-esityksen - hallitsee määrämuotoisen kokouksen menettelyt - osaa toimia määrämuotoisen kokouksen puheenjohtajana tai minkä tahansa muun kokousvirkailijan tehtävissä - osaa valmistautua ja osallistua tehokkaasti neuvotteluun.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Viestinnällisen minä-kuvan kehittäminen. Opiskelija näkee vuorovaikutustaitojensa vahvuudet ja heikkoudet.     
2. Opiskelijan havaintoherkkyys ja analyysikyky viestintätilanteiden suhteen kasvaa. Opiskelija osaa antaa ja vastaanottaa palautetta viestintätaitojen kehittämiseksi.     
3. Opiskelija hallitsee perusasiat puhe-esitysten, neuvottelujen ja kokousten valmistelusta ja strategisesta suunnittelusta.     
4. Opiskelija taitaa määrämuotoisen kokoustekniikan perusteet ja osaa toimia määrämuotoisen kokouksen puheenjohtajana tai muuna kokousvirkailijana.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Luentotentin/tenttiesseen osuus kokonaisarvosanasta 25%. Harjoitusten osuus kokonaisarvosanasta 75%. Toteutettavien harjoitussuoritusten (puhe-esitykset, neuvottelut, kokoukset) ohella arvioon vaikuttavat osanotto analyysikeskusteluihin, keskusteluaktiivisuus ja palautteen antaminen muille opiskelijoille.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito, 3-5 op KIE-07000 Puheviestintä ja neuvottelutaito, 3 op  

Päivittäjä: Korpela Anjariitta, 27.02.2019