KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito, 3-5 op
Speech Communication and Negotiation Skills

Toteutuskerta KIE-07001 2019-03

Kuvaus

Kurssiin kuuluu luennot, tenttiessee tai vaihtoehtoisesti luentotentti sekä harjoitukset. Harjoituksissa edellytetään kokoaikaista läsnäoloa.

Opetus

Periodi 1 - 2
Opetusmuodot Monimuoto-opetus, Luento, Tentti, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Tapani Lepomäki, Helena Vatanen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Kurssiin kuuluu luennot, tenttiessee tai vaihtoehtoisesti luentotentti sekä harjoitukset. Harjoituksissa edellytetään kokoaikaista läsnäoloa. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät kuuluvat kokonaisuuteen (valmisteltu puhe-esitys, neuvottelut, kokousharjoitus sekä kurssin kirjalliset tehtävät, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Luennot ja harjoitukset suoritetaan saman lukukauden aikana.

Tenttiesseen tai vaihtoehtoisesti luentotentin osuus kokonaisarvosanasta 25%.
Harjoitusten osuus kokonaisarvosanasta 75%.
Toteuttavien harjoitussuoritusten (puhe-esitykset, neuvottelut, kokoukset) ohella arvioon vaikuttavat osallistuminen analyysikeskusteluihin, keskusteluaktiivisuus ja palautteen antaminen muille opiskelijoille.

Kohderyhmät

DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Tekniikan kandidaattiopiskelijat

Tentti Tue 22.10.2019 17:00 - 20:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/O/01 Fri 27.09.2019 09:00 - 15:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/Lec/01 (+) Wed 04.09.2019 16:00 - 18:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/Lec/01 (+) Wed 11.09.2019 16:00 - 18:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/Lec/01 (+) Wed 18.09.2019 16:00 - 18:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/Lec/01 (+) Wed 25.09.2019 16:00 - 18:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/EG01/01 (+) Wed 30.10.2019 14:00 - 16:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/EG01/01 (+) Wed 06.11.2019 14:00 - 16:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/EG01/01 (+) Wed 13.11.2019 14:00 - 16:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/EG01/01 (+) Wed 20.11.2019 14:00 - 16:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/EG01/01 Fri 30.08.2019 09:00 - 15:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/EG01/01 Fri 06.09.2019 09:00 - 15:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/EG01/01 Fri 13.09.2019 09:00 - 15:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/EG01/01 Fri 20.09.2019 09:00 - 15:00