KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito, 3-5 op
Speech Communication and Negotiation Skills

Toteutuskerta KIE-07001 2019-11

Kuvaus

Kurssiin kuuluu luennot, tenttiessee tai vaihtoehtoisesti luentotentti sekä harjoitukset. Harjoituksissa edellytetään kokoaikaista läsnäoloa.

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot Luento, Tentti, Harjoitusryhmä
Vastuuhenkilö Tapani Lepomäki, Helena Vatanen

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Kurssiin kuuluu luennot, tenttiessee tai vaihtoehtoisesti luentotentti sekä harjoitukset. Harjoituksissa edellytetään kokoaikaista läsnäoloa. Harjoitusosuuden kaikki valmistelua edellyttävät tehtävät kuuluvat kokonaisuuteen (valmisteltu puhe-esitys, neuvottelut, kokousharjoitus sekä kurssin kirjalliset tehtävät, poissaolotilanteessa korvauksesta voidaan neuvotella). Luennot ja harjoitukset suoritetaan saman lukukauden aikana.

Tenttiesseen tai vaihtoehtoisesti luentotentin osuus kokonaisarvosanasta 25%.
Harjoitusten osuus kokonaisarvosanasta 75%.
Toteuttavien harjoitussuoritusten (puhe-esitykset, neuvottelut, kokoukset) ohella arvioon vaikuttavat osallistuminen analyysikeskusteluihin, keskusteluaktiivisuus ja palautteen antaminen muille opiskelijoille.

Kohderyhmät

DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Tekniikan kandidaattiopiskelijat

Tentti Tue 03.03.2020 17:00 - 20:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/Lec/01 (+) Thu 09.01.2020 16:00 - 18:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/Lec/01 (+) Thu 16.01.2020 16:00 - 18:00
(Peruttu) KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/Lec/01 (+) Thu 23.01.2020 16:00 - 18:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/Lec/01 (+) Thu 30.01.2020 16:00 - 18:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/EG01/01 Thu 12.03.2020 10:00 - 12:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/EG01/01 Thu 26.03.2020 10:00 - 12:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/EG01/01 Thu 02.04.2020 10:00 - 12:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/EG01/01 Thu 16.04.2020 10:00 - 12:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/EG01/01 Fri 06.03.2020 09:00 - 15:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/EG01/01 Fri 13.03.2020 09:00 - 15:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/EG01/01 Fri 20.03.2020 09:00 - 15:00
KIE-07001 Puheviestintä ja neuvottelutaito/EG01/01 Fri 27.03.2020 09:00 - 15:00