KIE-06500 Kansainvälinen opintomatka, 1-3 op
International Excursion

Lisätiedot

Opintojakson toteutuskerrat liittyvät vuosittain vaihtuviin kohteisiin. Ks. tarkempaa tietoa toteutuskerran lisätiedoista.
Opiskelijat hankkivat itse matkalleen rahoituksen ja riittävän vakuutusturvan.
Mikäli tiettyyn toteutuskertaan on enemmän ilmoittautuneita kuin kurssipaikkoja, ovat kielikeskuksessa kyseisen kielen opintoja suorittaneet etusijalla.

Vastuuhenkilö

Paula Saarenpää

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KIE-06500 2019-04 1 - 5 Jenni Kaipainen
Paula Saarenpää
Akateemiseen tai kulttuuriseen ESTIEM-opintomatkaan osallistuminen, matkan aikana aktiivisesti tapahtuman ohjelmassa toimiminen ja siitä raportin kirjoittaminen. Raportissaan opiskelija reflektoi oppimaansa kurssin Moodle-sivun mukaisilla ohjeilla ja tekee raportin palautuksen Moodleen.
KIE-06500 2019-05 1 - 5 Jenni Kaipainen
Paula Saarenpää
Akateemiseen tai kulttuuriseen EESTEC-opintomatkaan osallistuminen, matkan aikana aktiivisesti tapahtuman ohjelmassa toimiminen ja siitä raportin kirjoittaminen. Raportissaan opiskelija reflektoi oppimaansa kurssin Moodle-sivun mukaisilla ohjeilla ja tekee raportin palautuksen Moodleen.
KIE-06500 2019-03 2 - 4 Paula Saarenpää
Kurssia ja sen ohjelmaa valmistellaan yhteistapaamisissa ja pienryhmissä etukäteen. Opiskelija osallistuu aktiivisesti matkan valmisteluun ja oppimistehtäviin matkan aikana. Matkan jälkeen opiskelija reflektoi oppimaansa ja raportoi kokemuksistaan.
Kurssisuoritus edellyttää osallistumista jokaiseen vaiheeseen.
KIE-06500 2019-01 3 Nadja Pavilainen
Kurssia ja sen ohjelmaa valmistellaan yhteistapaamisissa ja pienryhmissä etukäteen. Opiskelija osallistuu aktiivisesti matkan valmisteluun ja oppimistehtäviin matkan aikana. Matkan jälkeen opiskelija reflektoi oppimaansa ja raportoi kokemuksistaan.
Kurssisuoritus edellyttää osallistumista jokaiseen vaiheeseen.
KIE-06500 2019-02 3 - 4 Tanja Tervonen
Kurssia ja sen ohjelmaa valmistellaan yhteistapaamisissa ja pienryhmissä etukäteen. Opiskelija osallistuu aktiivisesti matkan valmisteluun ja oppimistehtäviin matkan aikana. Matkan jälkeen opiskelija reflektoi oppimaansa ja raportoi kokemuksistaan.
Kurssisuoritus edellyttää osallistumista jokaiseen vaiheeseen.
Opiskelijan tulee olla vähintään taitotasolla A1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan pystyäkseen osallistumaan matkalle ja sen suunnitteluun.

Osaamistavoitteet

Kurssin tavoitteena on tutustuttaa opiskelijaa kohdemaan kulttuuriin, yhteiskuntaan ja talouselämään sekä syventää hänen kielitaitoansa opiskelijan oman taitotason mukaan.

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Ojanen Sonja, 22.02.2019