KIE-06500 Kansainvälinen opintomatka, 1-3 op
International Excursion

Toteutuskerta KIE-06500 2019-04

Kuvaus

ESTIEM-opintomatkat: European Students of Industrial Engineering and Management -organisaation kautta järjestetty opintomatka lukuvuoden 2019-2020 aikana. ESTIEMin jäsenet hakevat ensin ESTIEM-portaalissa (estiem.org) tapahtumaan, ja saatuaan vahvistuksen he voivat ilmoittautua tälle kurssille POPissa. Opintopistemäärä määräytyy matkan pituuden mukaan.

Opetus

Periodi 1 - 5
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Jenni Kaipainen, Paula Saarenpää

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Akateemiseen tai kulttuuriseen ESTIEM-opintomatkaan osallistuminen, matkan aikana aktiivisesti tapahtuman ohjelmassa toimiminen ja siitä raportin kirjoittaminen. Raportissaan opiskelija reflektoi oppimaansa kurssin Moodle-sivun mukaisilla ohjeilla ja tekee raportin palautuksen Moodleen.

Kohderyhmät

Tietojohtaminen , Tuotantotalous