KIE-06500 Kansainvälinen opintomatka, 1-3 op
International Excursion

Toteutuskerta KIE-06500 2019-03

Kuvaus

Opintomatka Itävaltaan Wieniin 2.4.-7.4.2020. Matkaohjelman suunnittelu ja järjesteleminen aloitetaan 2. periodin lopussa.

Opetus

Periodi 2 - 4
Opetusmuodot Monimuoto-opetus
Vastuuhenkilö Paula Saarenpää

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Kurssia ja sen ohjelmaa valmistellaan yhteistapaamisissa ja pienryhmissä etukäteen. Opiskelija osallistuu aktiivisesti matkan valmisteluun ja oppimistehtäviin matkan aikana. Matkan jälkeen opiskelija reflektoi oppimaansa ja raportoi kokemuksistaan.
Kurssisuoritus edellyttää osallistumista jokaiseen vaiheeseen.

Kohderyhmät

DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Tekniikan kandidaattiopiskelijat

KIE-06500 Kansainvälinen opintomatka/O/01 Wed 27.11.2019 16:00 - 18:00