KIE-06500 Kansainvälinen opintomatka, 1-3 op
International Excursion

Toteutuskerta KIE-06500 2019-02

Kuvaus

Opintomatka Ruotsiin. Matkan suunnittelu aloitetaan 3.periodin alussa ja matka toteutetaan 4. periodin aikana. Matkan alustava pituus n. 3-4 päivää. Yhteisiä suunnittelutapaamisia n. 4-5.

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot
Vastuuhenkilö Tanja Tervonen

Arvosteluasteikko

Opintojaksolla käytetään suoritusmerkintäistä arviointiasteikkoa (hyväksytty-hylätty)

Suoritusvaatimukset

Kurssia ja sen ohjelmaa valmistellaan yhteistapaamisissa ja pienryhmissä etukäteen. Opiskelija osallistuu aktiivisesti matkan valmisteluun ja oppimistehtäviin matkan aikana. Matkan jälkeen opiskelija reflektoi oppimaansa ja raportoi kokemuksistaan.
Kurssisuoritus edellyttää osallistumista jokaiseen vaiheeseen.
Opiskelijan tulee olla vähintään taitotasolla A1 Eurooppalaisen viitekehyksen mukaan pystyäkseen osallistumaan matkalle ja sen suunnitteluun.

Kohderyhmät

DI- ja arkkitehtiopiskelijat , Tekniikan kandidaattiopiskelijat