YHTTAMK-6532 Menetelmäkehitys ja validointi, 6 op
Method Development and Validation

Lisätiedot

Opintojakso ja sen toteutuskerta on opintojen suunnittelua ja suoritusten kirjausta varten. Opintojakso soveltuu vain tutkinto-opiskelijoille

Vastuuhenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen, Riikka Lahtinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAMK-6532 2019-01 3 - 4 Riikka Lahtinen
- analyysimenetelmän kehittäminen kirjallisuutta apuna käyttäen
- analyysimenetelmän validointisuunnitelman laatiminen ja suunnitelman mukaisten mittausten suorittaminen käytännössä
- mittaustulosten tilastollinen tarkastelu ja analyysimenetelmän mittausepävarmuuden arviointi
- validointirapotin laatiminen

Osaamistavoitteet

Opiskelija - osaa rakentaa ja kehittää analyysimenetelmää - osaa suunnitella analyysimenetelmän validoinnin - osaa toteuttaa analyysimenetelmän validoinnin käytännössä - osaa arvioida mittaustuloksia käyttäen tilastollisia menetelmiä - osaa raportoida validoinnin tulokset laatimalla validointiraportin

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. analyysimenetelmän kehittäminen kirjallisuutta apuna käyttäen     
2. analyysimenetelmän validointisuunnitelman laatiminen ja suunnitelman mukaisten mittausten suorittaminen käytännössä     
3. mittaustulosten tilastollinen tarkastelu ja analyysimenetelmän mittausepävarmuuden arviointi     
4. validointiraportin laatiminen     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
YHTTAMK-6156 Laboratory Course in Instrumental Analysis Pakollinen    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
YHTTAMK-6532 Menetelmäkehitys ja validointi, 6 op YHTTAMK-6178 Menetelmäkehitys ja validointi, 4 op  

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019