YHTTAMK-6156 Laboratory Course in Instrumental Analysis, 5 cr

Lisätiedot

Opintojakson järjestää Tampereen ammattikorkeakoulu. Opintojakso ja sen toteutuskerta on opintojen suunnittelua ja suoritusten kirjausta varten. The course is only intended for degree students

Vastuuhenkilö

Elina Vuorimaa-Laukkanen, Riikka Lahtinen, Anna Pitkänen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
YHTTAMK-6156 2019-01 3 Riikka Lahtinen
Elina Vuorimaa-Laukkanen

Osaamistavoitteet

Opiskelija - osaa valita analyysiin parhaiten soveltuvan näytteenkäsittelytekniikan - osaa käyttää erilaisia laboratorion analyysilaitteita ja suorittaa niillä kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia analyyseja - osaa tehdä laitteille perushuoltotoimenpiteitä ja testata laitteiden toimintaa - osaa dokumentoida laboratoriotyön selkeästi työpäiväkirjaan ja raportoida tulokset työselostuksen muodossa

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. näytteenkäsittelyä     
2. erilaisia kromatografiasia ja spektrometrisia analyysejä     
3. erottumisen optimointi kromatografiassa     
4. laboratorion analyysilaitteiden ylläpitoa     

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-64358 Analytical Chemistry 2 Mandatory    

Vastaavuudet

Opintojakso ei vastaan mitään toista opintojaksoa

Päivittäjä: Laine Marja-Liisa, 06.03.2019