KEB-64206 Chemistry of Metals, 5 cr

Lisätiedot

Luennoidaan keväällä 2019.
Ei toteuteta lukuvuonna 2019-2020.

Vastuuhenkilö

Riikka Lahtinen

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-64206 2019-01 - Riikka Lahtinen

Osaamistavoitteet

Opintojaksossa annetaan monipuolinen kuva metallien kemiallisista erikoispiirteistä.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Metallien kemiallinen termodynamiikka, reaktiokinetiikka, pintakemia ja valokemia, metallien epäorgaaniset yhdisteet, metalliset nanopartikkelit, metallien biokemialliset ja biologiset vaikutukset. Sähkökemialliset analyysimenetelmät.     

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Opintojakson aikana tehtävät Moodle-tehtävät sekä ryhmätyöskentelyyn osallistuminen.

Arvosteluasteikko:

Numerical evaluation scale (0-5)

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-62221 Fysikaalinen kemia 2 Mandatory    Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-64206 Chemistry of Metals, 5 cr KEB-64200 Chemistry of Metals, 3 cr  

Päivittäjä: Ullgren Sini, 10.04.2019