KEB-63150 Polymeerikemian työt, 5 op
Polymer Chemistry, Laboratory

Toteutuskerta KEB-63150 2019-01

Kuvaus

Opintojakso sisältää yhteensä 10 h työluentoja, joille osallistuminen on osa suoritusta, joten niillä on oltava läsnä. Laboratorioharjoitustöiden tekemiseen on varattu 8 työpäivää, yhteensä 56 h. Töissä syntetisoidaan polymeerejä yleisimmillä polymerointimekanismeilla, analysoidaan polymeerinäytteitä (esim. FTIR-spektroskopialla ja differentiaalisella pyyhkäisykalorimetrialla (DSC)) ja mallinnetaan molekyylimallinnusohjelmalla tietokoneella polymeerien rakenteita ja IR-spektrejä. Tiettyjä kokeellisia työvaiheita havainnollistetaan videoilla, esim. KBr-tabletin valmistus, DSC-näytekuppien (Al ja SS) täyttö, viskosimetrin käsittely, laminaatin puristus, PUR:in synteesi jne. Töistä täytetään mittauspöytäkirjat/havaintolomakkeet, jotka palautetaan moodleen ja liitetään työselostukseen. Töistä kirjoitetaan yksi yhtenäinen työselostus, joka palautetaan sekä paperiversiona että sähköisesti. Työselostukset käydään palautuksen jälkeen läpi yhdessä ja arvioidaan vertaisarvioinnilla/itsearvioinnilla yhden päivän aikana (= 4-5 h) viikon kuluttua selostusten palautuksesta kunkin laboratorioryhmän sisällä opettajan johdolla. Työselostusten tarkistuspäivänä, jolloin on mahdollisuus antaa opettajalle palautetta, on ryhmän jokaisen opiskelijan oltava läsnä. - Töissä on mahdollisuus valmistaa biopolymeeriä renkaanavautusmispolymeraatiolla, esim. jos suuntautuu ao. alalle.

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot Luento
Vastuuhenkilö Terttu Hukka

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Läsnäolo kaikilla työluennoilla, hyväksytysti suoritettu esitehtävä ennen laboratorioon tuloa (käyttöturvallisuusasiat) ja laboratoriotyöt, mittauspöytäkirjat ja kirjalliset selostukset, jotka palautetaan yhtenä raporttina viimeistään kuukauden kuluessa töiden päättymisestä.

Kohderyhmät

Materiaalitekniikka , Teknis-luonnontieteellinen , Ympäristö- ja energiatekniikka

Lisätietoja toteutuksesta

Työluennot järjestetään tammikuun alussa polymeerikemian 1. tentin jälkeen. 1. laboratorioryhmä aloittaa tammikuun 2. viikolla. Työluennot jakautuvat IR-luentoihin ja varsinaisiin työtapaluentoihin, jotka videoidaan. Työt on tarkoitettu ensisijaisesti niille opiskelijoille, joille ne on lueteltu pakollisissa, täydentävissä tai vapaavalintaisissa opinnoissa, koska paikkoja on rajoitetusti. Kuhunkin laboratorioryhmään mahtuu 12 opiskelijaa. Opintojaksolla on käytössä Moodle2-oppimisalusta, jonne opiskelijan tulee rekisteröityä opintojakson alussa. Avain annetaan luennolla. Moodlessa on yksityiskohtaisempaa informaatiota opintojaksosta. HUOM. Opiskelijan tulee olla läsnä kunkin laboratoriotyöryhmän jokaisena työpäivänä, siten että työt valmistuvat 7 tai 8 päivässä. Ilmoittaudu sellaiseen ryhmään, josta joudut olemaan mahdollisimman vähän pois muiden luentojen tai harjoitusten vuoksi. Ilmoittautuminen on sitova. Laboratoriotöistä mahdollinen poissaolo on neuvoteltava ryhmän opettajan kanssa. KEB-64250 IR-spektroskopia -opintojakson suorituksesta on etua muovinäytteiden analysoinnissa, joten sitä suositellaan erityisesti ja sillä voi korvata työluentojen IR-osuuden paitsi harjoitustehtävää ja molekyylimallinnusohjeita.

KEB-63150 Polymeerikemian työt/Lec/01 (*) Wed 08.01.2020 12:00 - 14:00
KEB-63150 Polymeerikemian työt/Lec/01 (*) Fri 10.01.2020 12:00 - 14:00
KEB-63150 Polymeerikemian työt/Lec/01 (*) Mon 13.01.2020 12:00 - 14:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Luentokalvot Polymeerikemian työtapaluennot Terttu Hukka Suomi Ei
Muu verkkomateriaali Luento- ja työohjevideot Terttu Hukka Suomi Ei
Muu verkkomateriaali Mittauspöytäkirjat Terttu Hukka Suomi Ei
Opintomoniste Polymeerikemian työt 2020 Terttu Hukka Jaetaan luennolla. Suomi Ei