KEB-63100 Polymeerikemia, 5 op
Polymer Chemistry

Lisätiedot

Vaatii ilmoittautumisen opintojaksolle ja tentteihin POP:ssa.

Vastuuhenkilö

Terttu Hukka

Opetus

Toteutuskerta Periodi Vastuuhenkilö Suoritusvaatimukset
KEB-63100 2019-01 2 Terttu Hukka
Hyväksytysti suoritettu kirjallinen tentti luentojen ja harjoitusten sisällöistä ja pakollinen seminaariesitelmä.

Osaamistavoitteet

Oppia polymeerikemian peruskäsitteet, polymeerien valmistukseen liittyvät reaktiomekanismit ja polymerointimenetelmät, analyysimenetelmät, polymeerien rakenteen, ominaisuuksien ja valmistustavan väliset riippuvuudet, polymeerien molekyylimallinnuksen yleisiä periaatteita, tavallisimpien kesto- ja kertamuovien tekninen valmistus, ominaisuudet ja käyttö. Kestävä kehitys: polymeerien kierrätys.

Sisältö

Sisältö Ydinsisältö Täydentävä tietämys Erityistietämys
1. Polymeereihin ja muoveihin liittyvät peruskäsitteet, nimistö.      
2. Polymeerien syntetiikkaa. Reaktiomekanismit: askelpolymeraatio, renkaanavautumispolymeraatio, ketjupolymeraatio (radikaali-, anioni-, kationi- ja koordinaatiopolymeraatio). Polymerointimenetelmät: massa-, liuos-, suspensio- ja emulsiopolymerointi.     
3. Polymeerien fysikaalis-kemiallista analytiikkaa (mm. absoluuttiset ja suhteelliset moolimassan määritysmenetelmät, DSC, TGA, IR, NMR). Polymeerien molekyylimallinnus. Polymeerien stabiilisuus (Terminen hajoaminen; Hapettumisen- ja UV-valonkestävyys; Kemiallinen ja hydrolyyttinen stabiilisuus; Säteilynkestävyys)  Rakenteen, moolimassan ja termisten ominaisuuksien vaikutus mekaanisiin ominaisuuksiin.   
4. Tavallisimpien kesto- ja kertamuovien tekninen valmistus, ominaisuudet ja käyttö. Muovijätteen käsittely ja kierrättäminen.      

Ohjeita opiskelijalle osaamisen tasojen saavuttamiseksi

Tarkemmat pistemääriä vastaavat arvosanat harjoituksista ja tentistä annetaan aloitusluennossa.

Arvosteluasteikko:

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Osasuoritukset:

Osasuoritusten pitää liittyä samaan toteutuskertaan

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN URL Lisätiedot Tenttimateriaali
Kirja   Polymer Science and Technology   Fried, J., R.   0-13-018168-4     2. painos, 2003   Kyllä   
Luentokalvot   Polymeerikemia         saatavilla Moodle2:ssa   Kyllä   
Muu verkkomateriaali   Videoidut luennot   Terttu Hukka         Kyllä   

Esitietovaatimukset

Opintojakso P/S Selite
KEB-62100 Orgaaninen kemia 1 Pakollinen   1

1 . KEM-2100 Orgaaninen kemia

Tietoa esitietovaatimuksista
Esitiedoiksi hyväksytään myös muu vastaava orgaanisen kemian kurssin tai vastaavien opintojen suoritus esim. Tampere3:ssa.Vastaavuudet

Opintojakso Vastaa opintojaksoa  Selite 
KEB-63100 Polymeerikemia, 5 op KEM-3100 Polymeerikemia, 5 op  
KEB-63100 Polymeerikemia, 5 op 35160 Polymeerikemia, 3 ov  

Päivittäjä: Hukka Terttu, 11.03.2019