KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1, 5 op
Organic Chemistry Laboratory 1

Toteutuskerta KEB-62150 2019-01

Kuvaus

Lukuvuoden 2019-2020 periodit III-IV kestävä laboratoriotyöopintojakso. Periodin alussa 3 tunnin aloitusluento, 5 videoluentoa tehtävineen ja ja näiden jälkeen 63h laboratoriotöitä, jotka tehdään ryhmissä. Kurssilla perehdytään orgaanisen kemian työtapoihin, eräisiin synteeseihin ja orgaanisen analyysin perusteisiin sekä sovelletaan opittua valmistamalla ja analysoimalla orgaanisia yhdisteitä.

Opetus

Periodi 3 - 4
Opetusmuodot Luento, Harjoitustyö
Vastuuhenkilö Marja Asp-Lehtinen, Alexander Efimov

Arvosteluasteikko

Arvosteluasteikko on numeerinen (0-5)

Suoritusvaatimukset

Luennot perustuvat alla mainittuun kirjaan. Luentojen pohjalta järjestetään työmenetelmätentti EXAM-tenttinä, joka on suoritettava hyväksytysti ennen laboratoriotöiden aloittamista. Hyväksytysti suoritetut laboratoriotyöt sekä synteeseihin ja analyysiin liittyvät hyväksytysti laaditut työraportit.

Kohderyhmät

Biotekniikka , Materiaalitekniikka , Teknis-luonnontieteellinen , Ympäristö- ja energiatekniikka

Lisätietoja toteutuksesta

Moodle-sivustolle tarvitset salasanan, joka ilmoitetaan ilmoittautuneille ennen aloitusluennon alkua. Opintojaksosta pidetään aloitusluento viikolla 2, jonka jälkeen loput luennot suoritetaan Moodlessa. Laboratoriotyöt tehdään ryhmissä ja ensimmäinen ryhmä aloittaa tammikuussa 2020 ja kukin ryhmä tekee töitä n.3 viikkoa ja n.3 päivää/viikko (=9x7=63h töitä). Ryhmiin otetaan maksimissaan 12 opiskelijaa ja ryhmiä tulee 3 kpl. Ryhmäajat ilmoitetaan myöhemmin.

Laboratorioryhmä 1 Fri 07.02.2020 17:00 - 17:00
Laboratorioryhmä 2 Mon 09.03.2020 17:00 - 17:00
Laboratorioryhmä 3 Mon 30.03.2020 17:00 - 17:00
KEB-62150 Orgaanisen kemian työt 1/Lec/01 Tue 07.01.2020 09:00 - 12:00

Oppimateriaali

Tyyppi Nimi Tekijä ISBN Lisätiedot Kieli Tenttimateriaali
Kirja Orgaanisen kemian synteesimenetelmät ja mikrokemialliset työtavat Tapio Simonen ja Irmeli Karttunen 978-952-13-4951-5 Suomi Kyllä
Kirja Orgaanisen kemian synteettiset työmenetelmät, Opetushallitus, Hki, 1996 Tapio Simonen 3. tai uudempi painos Suomi Kyllä
Opintomoniste Orgaanisen kemian työt 1-moniste Saatavana opintojakson työtapaluentojen alkaessa Moodle-oppimisalustalta Suomi Kyllä